Documentació

Descarrega tots els documents que necessitis per a la gestió del teu Club.

Guia

Guia fiscal dels clubs i entitats esportives.

Guia

Guia jurídica dels clubs i entitats esportives.

Guia

Guia laboral dels clubs i entitats esportives.

Guia

Guia per demanar la signatura electrònica.

Guia

Guia per sol·licitar el certificat al Registre de Delinqüents Sexuals.

Guia

Guia sobre la relació de voluntariat.