Disposeu de Certificat Digital a la vostra entitat?

By marzo 15, 2021General

L’Oficina d’atenció als Clubs t’ajuda.

Des de l’any 2016 i per la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  fa que, les persones jurídiques tinguin el dret, i l’obligació, de relacionar-se telemàticament amb les administracions públiques.

És des de llavors que les persones jurídiques (els clubs esportius, les federacions esportives, etc.) no reben notificacions d’Hisenda, de la Seguretat Social, dels ajuntaments, etc.

Per poder relacionar-se amb les administracions, les persones jurídiques han de tenir un certificat electrònic (o signatura electrònica) per accedir a les relacions telemàtiques amb les administracions. El pitjor és que si les administracions envien notificacions telemàtiques, que ningú obre (per no tenir certificat electrònic per obrir-la), es dona per notificada i té els mateixos efectes que si s’hagués obert.

Addicionalment, la signatura electrònica permet identificar-se eficaçment en línia, assegurar que la identitat no és suplantada, protegir la informació tramesa,  garantir la integritat de la comunicació entre ambdues parts i signar digitalment documents en PDF amb tota la validesa legal.

Des de l’Oficina d’atenció als Clubs, t’ajudem a tramitar la petició fins a obtenir-la.

Què ha d’aportar l’entitat esportiva?

Un dels primers requisits per poder obtenir aquest certificat és que la junta directiva de l’entitat estigui actualitzada.  A partir d’aquí, podem iniciar tot el procés d’obtenció del mateix.

L’entitat esportiva ha de demanar un certificat al Registre d’entitats esportives per verificar i validar qui és el president. Ha de ser molt recent, ja que si supera els 15 dies d’antiguitat no l’admetran.

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya haurà de tenir el certificat del registre d’entitats esportives amb un mínim de 7 dies hàbils abans de la caducitat del certificat.

Amb tota la documentació, el president de l’entitat (no pot ser una altra persona) ha d’anar a una oficina qualsevol de Correus amb el seu DNI, el certificat del Registre, la petició a la FNMT i el formulari de Correus. És un tràmit molt senzill que no necessita cita prèvia.

Què fem nosaltres ?

  • La petició a la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre.
  • Omplir el formulari de Correus.
  • Descarregar la signatura i enviar-la a la entitat esportiva.
  • Mantenir una còpia de seguretat de la signatura pel que pugui passar.
  • Suport i assessorament en cas que sigui necessari.
  • Crear una bústia electrònica (notificacions 060), per tal que el club rebi un correu electrònic cada cop que rebi un document electrònic.
  • Una vegada el president de la entitat hagi anat a correus amb la documentació, la UFEC rebrà la signatura digital que serà lliurada a l’entitat.

El certificat electrònic té una durada de 2 anys, passats els quals s’han de tornar a fer tots els passos.

Des de l’Oficina d’atenció als clubs, podem ajudar-vos amb tots els tràmits perquè pugueu tenir el certificat digital. T’assessorem amb tot el procés i t’acompanyem amb tota la tramitació perquè sigui el més fàcil i ràpida possible.

Per a més informació, contacta amb Ignasi Costa a barcelonacomarques@oficinadeclubs.cat