Demà 1 de febrer s’inicia el termini de presentació del model 347

By enero 31, 2018General

Tots aquells clubs i entitats esportives el volum de negocis dels quals, amb altres persones físiques o jurídiques, hagi superat els 3.005,06 euros durant l’exercici 2017 estaran obligats a presentar, a partir de demà 1 de febrer i fins al 28 de febrer, el model 347, incloent-hi la declaració de totes les subvencions cobrades durant l’exercici 2017 que superin el citat import.

Les compres i vendes es declararan en el trimestre que correspongui a la data de la factura, o si presenten IVA, en el trimestre que s’hagi inclòs a la declaració de l’impost. En el cas de les subvencions, es declararà en el trimestre que hagin estat pagades per les Administracions Públiques.

Les entitats que no disposin de certificat digital propi, caldrà que el presentin amb la signatura d’un professional autoritzat, ja que no es pot presentar el model 347 sense l’esmentat certificat.

Us informen que el passat 18 de novembre de 2017 es va publicar en el BOE l’Ordre HFP/1106/2017, de 16 de novembre on es modifica el termini de presentació d’aquest model per a l’exercici 2018, aquest es presentarà al mes de gener del 2019 i no al febrer com s’ha fet fins ara.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres https://oficinaclubs.cat/oficines/