El govern central anuncia l’avançament de rebaixa de l’IRPF, que en principi estava prevista que s’apliqués en el 2016

El passat dijous 2 de juliol, el president del govern espanyol,  Mariano Rajoy, va anunciar la rebaixa de l’IRPF amb efectes des del dia 12 de juliol. 

Aquesta reforma, que serà aprovada el 10 de juliol pel Consell de Ministres, comporta diverses novetats, que es poden resumir en els termes següents:

  • Als treballadors per compte d’altri o assalariats, se’ls aplica una reducció de la retenció de l’IRPF en la nòmina. Aquesta reducció dependrà del salari brut anual de cada treballador. A mode d’exemple, es preveu que si un treballador cobra 1.500 euros mensualment, amb aquesta rebaixa passarà a cobrar 15 euros més.
  • Als treballadors autònoms se’ls aplica una reducció en el  tipus de retenció aplicat a les seves factures, passant del 19% al 15% de retenció, a partir del 12 de juliol. 

Segons informa el govern central, aquestes mesures s’han avançat a causa de la previsió del creixement econòmic per Espanya, que ha passat del 2,9% previst inicialment per aquest any, al 3,3%.