El pròxim dijous 23 de juliol es reprendrà al Parlament de Catalunya el Projecte de Llei del Voluntariat

Dijous a la tarda al Parlament, es durà a terme el debat i votació del Projecte de Llei del voluntariat.
Amb aquesta iniciativa es volen regular els drets i deures dels voluntaris i de les entitats de voluntariat. El que es pretén amb aquesta regulació és divulgar, fomentar, reconèixer i protegir el model de voluntariat català.
Aquest Projecte de Llei també estableix que el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya sigui l’òrgan consultiu i d’assessorament en matèria d’associacionisme i voluntariat.

Us instem a seguir aquest debat via http://www.canalparlament.cat/.