El Senat rebutja la modificació sobre la fiscalitat de les entitats sense ànim de lucre

By septiembre 3, 2015General, Uncategorized

El passat 14 de juliol, el Senat va rebutjar dues esmenes a la Llei de mecanismes de segona oportunitat que tenien per objecte modificar l’obligació de les entitats sense ànim de lucre de presentar l’Impost de Societats i que consistia bàsicament en l’exempció per a les entitats amb menys de 100.000 euros d’ingressos anuals, amb independència de si feien o no activitat econòmica.

El rebuig per part del Senat ha sorprès el sector, ja que el passat mes d’abril, en sessió plenària al Congrés dels Diputats, el Ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va mostrar-se favorable a tractar la modificació que es plantejava.

D’aquesta manera, i de conformitat amb la legislació vigent, només estan exemptes de presentar l’Impost les entitats que no fan activitat econòmica i amb ingressos de menys de 50.000 € sempre que:

-Tots els ingressos no exempts que s’obtinguin (capital, activitats econòmiques) estiguin sotmesos a retenció.

-Aquests ingressos no exempts sotmesos a retenció no superin els 2.000 € anuals.

Els ingressos exempts són aquells que provenen de la realització de l’objecte social de l’entitat i que no tinguin la consideració d’explotació econòmica (bàsicament quotes de soci sense contraprestació, donacions i algunes subvencions).

Els ingressos no exempts sotmesos a retenció són aquells que provenen del rendiment del patrimoni (bàsicament arrendaments i interessos bancaris).

Com a conseqüència d’aquesta regulació, es manté la subjecció a l’Impost de Societats per a les entitats que obtenen ingressos provinents de la venda d’algun bé o de la prestació d’algun servei, independentment de la seva quantia; tal com ja passava amb la llei anterior. Per tant, les participacions de loteria, l’organització d’actes, la venda d’entrades, l’organització d’excursions, la venda de material, entre d’altres, són considerats ingressos no exempts a l’Impost de Societats. L’obtenció d’ingressos d’alguna d’aquestes activitats, independentment de l’import, obliga l’entitat a liquidar l’Impost de Societats.