Quines fotografies de menors podeu penjar a les vostres xarxes socials?

By enero 25, 2018General

És habitual que clubs i entitats esportives pengeu a totes les vostres xarxes socials i web fotografies dels partits, tornejos o competicions al llarg de la temporada; ara bé, recolliu sempre el consentiment al dret d’imatge per poder publicar-les?

Si la resposta és negativa, sapigueu que sempre que vulgueu penjar fotografies on surtin menors d’edat o adults, haureu de recollir el seu consentiment per ells mateixos, en el cas dels adults, i en el cas dels menors de 14 anys (a Espanya), per part dels seus pares o tutors, com així ho estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell de 27 d’abril de 2016, que té prevista la seva entrada en vigor el pròxim 25 de maig de 2018.

Ara bé, què passa quan els pares estan separats? És necessari recollir el consentiment d’ambdós progenitors? El que diu la llei és que hauran de donar aquest consentiment els titulars de la pàtria potestat, que, llevat d’alguns casos excepcionals, habitualment la tindran tots dos progenitors, i que segons l’article 156 del Codi Civil, la pàtria potestat l’exerciran els dos progenitors o, en el seu defecte, si es demana només a un progenitor, serà necessari el consentiment de forma expressa o tàcita de l’altre progenitor.

En aquest sentit, la jurisprudència ha aclarit aquest punt afegint que sempre s’haurà de demanar consentiment a l’altre progenitor, i que en cas d’oposició o desacord, aquest podrà anar per la via judicial. Per tant, el més recomanable per a les entitats i clubs esportius és que tinguin per escrit el consentiment d’ambdós.

Siguin menors o adults, si no es cedeix de manera expressa i per escrit el consentiment a publicar imatges no podreu distribuir-les per cap mitjà, digital o imprès; l’opció que tindreu serà la de pixelar la seva cara, per tal de no ser identificable.

Un altre aspecte a tenir en compte és posar el nom i cognoms de les persones que figuren a les imatges mitjançant etiquetes; és millor que sigui la mateixa persona qui decideixi si vol etiquetar-se en aquella imatge.

En qualsevol cas, sempre que dubteu si podeu penjar-la o no, millor no fer-ho.

Per ampliar aquesta i altra informació, no dubteu a contactar amb l’Oficina d’atenció als Clubs del vostre territori https://oficinaclubs.cat/oficines/.

 

fotografies menors