L’estructura organitzativa d’una entitat esportiva

By noviembre 9, 2017General

Una de les bases del bon funcionament i l’èxit d’alguns clubs i entitats esportives és l’organització de la seva estructura executiva per tal d’actuar amb eficàcia davant les tasques de gestió del club o bé dels problemes que puguin sorgir. És important que un club o entitat esportiva tingui un organigrama ben definit i les funcions de cadascuna de les peces d’aquest organigrama detallades perquè tothom tingui clar què ha de fer, quan ho ha de fer i com ho ha de fer.

Començant per l’organigrama, és important que aquest estigui ben definit a tots els nivells i que tots els càrrecs del club hi estiguin especificats. Cal que la junta directiva, que serà el màxim estament d’aquest organigrama, es reparteixi àrees de responsabilitat i execució per poder desenvolupar funcions. Seguidament s’han d’especificar les funcions i els àmbits d’actuació dins del club d’aquestes àrees. En aquest sentit, han de quedar ben definides les funcions de cadascun dels membres de la junta directiva i que aquests compleixin amb els seus encàrrecs perquè no hi hagi desdoblament d’actuacions. En segon lloc, cal que la junta directiva nomeni responsables que treballin per les diverses àrees que tinguin els clubs i entitats esportives (tècnics, coordinadors, voluntaris, etc.). Aquestes branques de l’organigrama també han d’estar ben definides pel que fa a àmbits d’actuació, funcions i responsabilitats. Ha de quedar clar de qui depenen i qui té a càrrec al personal tècnic, coordinador o voluntari perquè es puguin derivar responsabilitats de forma bidireccional. Possiblement aquestes persones seran els últims membres de l’organigrama del club amb responsabilitats executives.

Finalment, cal tenir en compte que totes les funcions i responsabilitats dels membres de l’organigrama del club han d’estar definides de forma clara per tal que la seva feina sigui el màxim d’efectiva. A més, s’ha de determinar de qui depèn cada càrrec i qui en té dependència d’aquest. Per això és aconsellable que es desenvolupin de forma conjunta entre totes les persones de l’organigrama les responsabilitats i les funcions que aquests tenen i plasmar-ho per escrit amb un projecte d’estructura organitzativa de club. En aquest projecte d’estructura organitzativa del club es pot explicar l’organigrama, el funcionament d’aquest, els protocols d’actuació davant de tasques o incidències, els protocols de comunicació i la definició de funcions de cadascun dels membres de l’organigrama del club.