Les Oficines d’Atenció als Clubs, una realitat

By | General, Uncategorized

La Secretaria General de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, amb el suport de les quatre Diputacions Catalanes, van obrir el passat mes d’abril les ‘Oficines d’Atenció als Clubs Esportius’, repartides per tot el territori català per oferir assessorament en diferents àmbits per tal de cobrir les necessitats dels clubs davant la situació actual.
Hi ha un total de 7 oficines: a Barcelona, amb el suport també de l’Ajuntament de la ciutat, Girona, Lleida, Pirineus, Tarragona i Terres de l’Ebre (Tortosa), on tots aquells clubs que ho necessitin poden rebre de forma gratuïta assessorament fiscal, laboral, comptable, jurídic i de subvencions públiques, així com també poden disposar d’un servei lingüístic, d’imatge i de premsa i comunicació.

El Parlament posa en valor la formació federativa

By | General, Uncategorized

El Parlament de Catalunya va aprovar, el dimecres 29 d’abril, la modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport, que permetrà inscriure en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya aquelles persones amb formació federativa i experiència contrastada en el sector esportiu mitjançant un informe preceptiu de la corresponent Federació esportiva catalana.

Des que al 2008 es va publicar el text inicial de la llei que regulava les professions del sector esportiu, els professionals federatius han vist amenaçada la possibilitat de treballar i exercir a Catalunya, i la formació que les Federacions catalanes desenvolupaven es va veure relegada a preparació del voluntariat. Aquesta situació legislativa va provocar, durant els últims anys però especialment en els darrers temps, una situació límit en els professionals del sector que abocava el sistema al límit del col·lapse.

Ara amb l’aprovació definitiva que ha tingut lloc al Parlament aquesta setmana, les persones formades a les escoles federatives podran inscriure’s al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya i treballar en la categoria en la qual han estat formades; i ho podran fer mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud, l’informe preceptiu de la Federació corresponent acreditant la formació federativa i l’experiència en el sector.

Sens dubte, aquesta és una fita important pel conjunt de l’esport federat a Catalunya. Després d’un any de treballs, propostes, reunions i negociacions, finalment la professionalitat i rigurositat dels tècnics i tècniques formats a les Federacions s’han vist reconeguts. El sector entén aquest canvi legislatiu com una disposició que ha de donar resposta i resoldre el col·lapse al que s’estava abocant el sistema esportiu per no deixar treballar els instructors federatius a casa nostra.