Novetats fiscals que afecten a l’obligació de presentació de l’Impost de Societats

By noviembre 16, 2015General, Uncategorized

 

El passat 31 d’octubre de 2015 es va publicar al BOE la Llei 48/2015 de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, llei que entrarà en vigor el pròxim 1 de gener de 2016, i per la qual es modifica una de les tres condicions que hauran de complir les entitats i clubs esportius sense ànim de lucre a les quals no s’apliqui la Llei 49/2002, per no haver de presentar declaració per l’Impost de Societats:

  • Que els seus ingressos totals no superin els 75.000 euros anuals.
  • Que els seus ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin els 2.000 euros anuals.
  • Que totes les rendes no exemptes que n’obtinguin, estiguin sotmeses a retenció.

La modificació fa referència doncs,  a la no superació d’uns ingressos totals anuals que s’eleva de 50.000 euros a 75.000. Aquesta modificació tindrà aplicació de manera retroactiva, ja que al text legislatiu s’estableix que afectarà els exercicis que comencin a partir de l’1 de gener de 2015.