Obert el període de la declaració de l’IVA del primer trimestre

El passat 1 d’abril es va obrir el termini per fer l’autoliquidació de l’IVA (model 303), aquest model es presenta per als quatre trimestres de l’any. En aquest primer trimestre el termini de presentació és entre l’1 i el 20 d’abril.

impuestos

Per tant, tots aquells clubs o entitats que tinguin l’obligació de presentar-ho tenen dues opcions:

  • Si surt a ingressar i es vol domiciliar el pagament d’aquest impost, el termini conclou el 15 d’abril
  • Si el resultat és negatiu, o bé no es vol domiciliar el pagament, el termini finalitzarà el 20 d’abril

Cal recordar que encara que els clubs o entitats estiguin reconeguts de caràcter social per Hisenda, i per tant la prestació de serveis esportius estigui exempta d’IVA, els ingressos obtinguts fora del que és la prestació de serveis esportius estan gravats amb l’IVA. No són serveis esportius per exemple, i han de portar IVA: la venda de material o de roba, el cobrament de quantitats en concepte de publicitat, l’explotació d’un bar, el lloguer d’un local, etc. Per aquests conceptes el club ha de cobrar un IVA que generalment és del 21% i ingressar-lo posteriorment a Hisenda.

Si tots els ingressos del club són amb IVA, el club es podrà deduir la totalitat de l’IVA que pagui. Si cap ingrés del club porta IVA, el club tampoc es podrà deduir l’IVA que paga. Si el club té una part dels d’ingressos amb IVA i una altra part sense IVA, haurà d’aplicar el que se’n diu “la regla de prorrata”.

Per a més informació podeu contactar amb l’Oficina d’Atenció als Clubs del vostre territori.