Règim documental dels clubs i entitats esportives

By noviembre 23, 2015General, Uncategorized

El règim documental i comptable dels clubs i entitats esportives l’integren els documents següents:

a) Llibre d’actes: Hi ha de constar totes les actes de les sessions de Junta Directiva i Assemblea general/ordinària que s’hagin celebrat.

b) Llibre registre de socis i sòcies.

c) Llibres comptables: —Llibre diari —Llibre d’inventaris —Llibre de comptes anuals

Des del passat 17 d’abril de 2015, els clubs i entitats esportives inscrites en el Registre d’entitats esportives han de presentar els llibres d’actes i els de comptabilitat, per a la seva legalització a les Representacions territorials de l’Esport. (Resolució PRE/706/2015, de 9 d’abril, de delegació de competències de la persona titular de la Secció de Registre i Assessorament Jurídic d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport en les representacions territorials de l’Esport (DOGC núm. 6852, de 16.4.2015).

Aquests llibres han d’estar degudament enquadernats (encolat, relligat o espiral) i foliats i abans d’utilitzar-los hauran d’estar legalitzats per la Representació territorial de l’Esport corresponent, mitjançant diligència.

Quan aquests llibres o actes es facin de manera informatitzada, el club o entitat haurà de presentar-los enquadernats per a la seva legalització dins els 4 mesos següents a la finalització del seu exercici econòmic.

La referida documentació s’ha de presentar a les representacions territorials de la Secretaria General de l’Esport corresponent a alguna de les adreces següents:

 • Representació Territorial a Barcelona
  Rambla de Guipúscoa, 23-25, 5è E i F, 08018 Barcelona
  93 303 59 90
 • Representació Territorial a Girona
  Plaça de Pompeu Fabra 1 (Ed. Sta. Caterina), 17002 Girona
  872 97 50 00
 • Representació Territorial a Lleida
  Carrer de Lluís Companys 1, 25003 Lleida
  973 03 29 75
 • Representació Territorial a Tarragona
  Carrer Major 14, 43003 Tarragona
  977 25 15 00
 • Representació Territorial a les Terres de l’Ebre
  Carrer de Montcada 23, 43500 Tortosa
  977 44 82 30