Està cobert el vostre club o entitat esportiva per una assegurança de responsabilitat civil?

By junio 22, 2017General

La pòlissa de responsabilitat civil és l’assegurança que cobreix el vostre club o entitat esportiva enfront de possibles danys eventuals que es puguin ocasionar als usuaris, als practicants o a qualsevol altra persona, com a conseqüència de les condicions de les instal·lacions o de l’activitat esportiva.
responsabilitat civil clubs i entitats esportives

La Llei de l’Esport (Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol) estableix en el seu article 62.3 que les entitats sense ànim de lucre, entre d’altres, “han de subscriure un contracte d’assegurança de responsabilitat civil“, per tant, es desprèn de la norma l’obligatorietat dels clubs i entitats esportives a tenir una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys a tercers, i d’altra banda també estableix l’obligació d’una cobertura d’accidents per a la pràctica esportiva.

Respecte a l’assegurança de responsabilitat civil, la norma també estableix les xifres mínimes que haurà de cobrir, el capital mínim per sinistre haurà de ser 600.000,00 euros i per víctima 150.000,00 euros.

Cal afegir que quan les activitats del club o entitat esportiva es facin en un centre públic d’educació infantil, primària, d’educació secundària obligatòria i post obligatòria, i quan aquestes activitats es facin en horari escolar, temps lectiu i interlectiu de migdia, així com períodes anteriors i posteriors a l’horari lectiu, tindran un capital superior respecte al mínim per sinistre; en aquest cas haurà de ser d’1.200.000 euros i es mantenen els 150.000 euros per víctima.

Més enllà dels capitals mínims, en funció de l’activitat que fa el vostre club haureu de decidir quines garanties teniu cobertes amb la vostra pòlissa de responsabilitat civil. Existeixen, entre altres, les garanties d’explotació, d’accidents de treball, la immobiliària, la locativa, la subsidiària, la creuada, etc.

Per ampliar aquesta i altra informació respectiva a la normativa en matèria d’assegurances no dubteu en contactar amb la vostra oficina aquí.