Segona sessió del Taller “Actualització jurídica dels clubs i entitats esportives” a Tarragona

By noviembre 25, 2016General, Uncategorized

Ahir, 24 de novembre, es va portar a terme la segona sessió organitzada per l’Oficina d’atenció als Clubs de Tarragona amb la col·laboració de la Representació Territorial de l’Esport de Tarragona.

La sessió va comptar amb una gran assistència, una tretzena 13 clubs i entitats esportives representades, de diferents característiques, que van participar de manera activa i enriquidora amb les seves experiències.

Igual que en l’anterior sessió, el taller va anar a càrrec de Isabel Alba, responsable de l’Oficina d’atenció als Clubs de Tarragona, acompanyada de Maite Figuerola, responsable de suport administratiu a la Representació Territorial de l’Esport a Tarragona.

Amb aquesta formació es pretén informar i conscienciar els directius d’entitats esportives de la necessitat de disposar d’una situació jurídica regularitzada, incidint en aquells aspectes relatius a la necessària actualització d’estatuts i quines són les obligacions que es deriven des del punt de vista del Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Tanquem la formació prevista per al mes de novembre sobre temàtica de documentació jurídica i certificats relativa als clubs i entitats esportives. Més endavant, de cara al mes de gener, es durà a terme un calendari amb més tallers, valorant les propostes dels temes que més interessen als assistents que van participar en l’enquesta final de cada jornada realitzada.

Per més informació, podeu contactar amb Oficina d’atenció al club de Tarragona

tgn