Taller formatiu sobre “Actualització jurídica de clubs i entitats esportives” a les Comarques de Barcelona.

El passat dimarts 24 de gener va tenir lloc un nou taller organitzat per l’Oficina d’atenció als Clubs de Barcelona Comarques amb la col·laboració de la Representació Territorial de l’Esport a Barcelona.

El responsable de l’Oficina d’atenció als Clubs de Barcelona Comarques, Aleix Agudo, va  iniciar el taller donant la benvinguda als presents a la jornada formativa sobre “Actualització jurídica de clubs i entitats esportives”. Tot seguit, va donar resposta de manera pràctica als dubtes que exposaven els presents sobre el primer bloc del taller, la modificació dels estatuts d’una entitat esportiva.

Els següents temes tractats durant el taller informatiu van generar un interès comú al llarg de la reunió pels presents, posant èmfasi sobre el procediment de modificació de membres de la junta directiva d’un club. Finalment, la sessió es va tancar amb l’explicació del procediment per demanar el certificat digital per entitats esportives.

L’objectiu d’aquest nou format és assessorar els clubs de forma pràctica de quines són les obligacions legals que tenen, en aquesta ocasió en matèria d’actualització jurídica; motiu pel qual que arreu del territori es duran a terme tallers de diferents matèries directament relacionades amb les entitats esportives.

Act. jurídica...25 de gener 2017