El treball de competències personals a través de l’esport

By enero 4, 2018General

Fa unes setmanes vam escriure sobre quina importància podien donar els clubs al treball per competències dins del seu projecte esportiu. Doncs bé, aquestes competències podem dividir-les en les disciplinàries, aquelles relacionades amb l’esport que es practica, i les personals, la majoria d’elles, comunes a totes les disciplines esportives. I és que independentment del grau d’exigència que tingui el club amb els seus esportistes, és clar que l’esport genera moltes emocions en totes les edats. Tenir les competències personals com un objectiu a treballar dins del projecte esportiu dotarà els esportistes d’eines necessàries per viure l’esport amb total garantia d’èxit personal, a més de poder generar dinàmiques i ambients ajustats a cada esportista per adquirir les competències disciplinàries de l’esport. Per tant, saber com treballar aquestes competències personals pot donar al club una millor qualitat formativa. En aquesta línia, cal que el club identifiqui prèviament diferents espais on es pot dur a terme aquest treball.

En aquest sentit, les famílies seran de gran ajuda per realitzar un treball òptim en aquest camp. Programar reunions trimestrals amb elles per fer un seguiment del nen o nena i, sobretot, si l’esportista és debutant en el club, per conèixer-lo en més profunditat. A més, les famílies també poden participar en la planificació d’aquestes competències, ja que són les que coneixen millors als seus fills i filles.

Saber com viu l’esportista els moments previs a una sessió d’entrenament i/o de partit també serà de gran ajuda per al club a l’hora d’enfocar aquest treball. Conèixer el grau de felicitat que li proporciona aquell esport, com el viu amb els seus amics i com l’explica a casa, són indicadors que ens ajudaran a ajustar encara més el treball des del club.

Les sessions d’entrenament són un altre espai que pot ser d’ajuda per a treballar aquestes competències. És la principal manera que té el club d’arribar als seus esportistes i traslladar-los tots els coneixements que tenen sobre aquell esport i, també, actituds. Però prèviament a això, serà molt important que es conegui al nen o nena per poder generar dinàmiques dins la sessió i poder provocar comportaments per poder-los treballar. L’equip tècnic ha de planificar totes les competències que es volen treballar al llarg de l’any i buscar la manera que dins del propi esport puguin sortir a la llum per poder-les atacar. A més, i com a punt final, la feina no acaba quan s’aconsegueix que aquests comportaments que es volen treballar surtin en els esportistes, sinó que també s’haurà de saber reconèixer-los; per això és molt important la capacitat d’observació dels responsables del club.

competències a través de l'esport