Category

Uncategorized

Propera càpsula formativa a Banyoles (Gironès)

By | General, Uncategorized

El pròxim 22 de setembre a les 18.30 hores, tindrà lloc a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Banyoles, la 4a. Càpsula formativa Jornada Tècnica de Gestió d’Entitats i Clubs Esportius organitzada per l’Oficina de Clubs de Girona amb el suport de l’Ajuntament de la Banyoles i la col·laboració de la Representació Territorial a Girona de la Secretaria General de l’Esport.

Càpsula formativa a Lleida (Segrià)

By | General, Uncategorized

L’Oficina d’atenció als Clubs de Lleida organitza conjuntament amb la Representació Territorial a Lleida de la Secretaria General de l’Esport, el pròxim 15 de setembre a les 19 hores, la 3a. Càpsula formativa Jornada Tècnica de Gestió d’Entitats i Clubs Esportius que tindrà lloc a la Sala d’Actes de la Representació Territorial a Lleida (Avinguda del Segre, número 7).

Propera càpsula formativa a la Sénia (El Montsià)  

By | General, Uncategorized

El pròxim 9 de setembre a les 19 hores, tindrà lloc a l’Ajuntament de la Sénia (Carrer Tortosa número 1) la 2a. Càpsula formativa “Jornada Tècnica de Gestió d’Entitats i Clubs Esportius” organitzada per l’Oficina de Clubs de Terres de l’Ebre  amb el suport de l’Ajuntament de la Sénia i de la Representació Territorial de Terres de l’Ebre de la Secretaria General de l’Esport.

El pròxim dijous 23 de juliol es reprendrà al Parlament de Catalunya el Projecte de Llei del Voluntariat

By | General, Uncategorized

Dijous a la tarda al Parlament, es durà a terme el debat i votació del Projecte de Llei del voluntariat.
Amb aquesta iniciativa es volen regular els drets i deures dels voluntaris i de les entitats de voluntariat. El que es pretén amb aquesta regulació és divulgar, fomentar, reconèixer i protegir el model de voluntariat català.
Aquest Projecte de Llei també estableix que el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya sigui l’òrgan consultiu i d’assessorament en matèria d’associacionisme i voluntariat.

Us instem a seguir aquest debat via http://www.canalparlament.cat/.

Primera Càpsula Formativa organitzada per l’OAC de l’Alt Pirineu i Aran celebrada el dijous 9 de juny al Pont de Suert (Alta Ribagorça)

By | General, Uncategorized

El passat dijous dia 9 de juny, es va dur a terme la primera càpsula formativa organitzada per l’Oficina de Clubs de l’Alt Pirineu i Aran amb el suport de l’Ajuntament del Pont de Suert.

La jornada va tractar sobres els aspectes tècnics i administratius sobre gestió d’entitats i clubs esportius i es va donar resposta als dubtes i inquietuds que aquests van manifestar respecte la normativa que resulta d’obligat compliment en matèria jurídica, fiscal i laboral.

A la jornada, hi va assistir una bona representació de clubs i entitats esportives del territori i va comptar amb l’assistència de la Sra. Eugènia Llonch, responsable de l’Oficina de Barcelona Ciutat, el Sr. Marià Pla, responsable de l’oficina de Clubs de l’Alt Pirineu i Aran i el Sr. Jordi Merino, responsable de les Oficines d’Atenció als Clubs de Catalunya.

Està prevista la programació continuada de càpsules de formació en diverses matèries, tal com s’anirà anunciant al nostre web: www.oficinadeclubs.cat

S’inicia el període de presentació de l’Impost de Societats per a les Entitats que el seu exercici econòmic coincideix amb l’any natural, és a dir, d’ 1 de Gener a 31 de desembre

By | General, Uncategorized

L’1 de juliol l’Agència Tributària va posar a disposició dels contribuents, a través del seu web, el programa d’ajuda per a l’elaboració de l’impost de societat.

El període de presentació per a totes les entitats que el seu exercici econòmic coincideixi amb l’any natural, és a dir, que vagi des de l’1 de gener al 31 de desembre, s’acaba el 27 de juliol.

En el cas de les entitats que el seu exercici econòmic no coincideixi amb l’any natural, l’impost de societats s’haurà de presentar dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors de la finalització de l’exercici econòmic. Per exemple, si l’exercici econòmic d’una entitat acaba el mes de juny, el termini per presentar l’impost de societats serà entre l’1 i el 25 de gener de l’any següent.

El termini per domiciliar el pagament, en el cas de les entitats que la declaració els surti positiva i vulguin optar per aquesta forma de pagament, el termini serà fins al dia 20 de juliol.

El govern central anuncia l’avançament de rebaixa de l’IRPF, que en principi estava prevista que s’apliqués en el 2016

By | General, Uncategorized

El passat dijous 2 de juliol, el president del govern espanyol,  Mariano Rajoy, va anunciar la rebaixa de l’IRPF amb efectes des del dia 12 de juliol. 

Aquesta reforma, que serà aprovada el 10 de juliol pel Consell de Ministres, comporta diverses novetats, que es poden resumir en els termes següents:

  • Als treballadors per compte d’altri o assalariats, se’ls aplica una reducció de la retenció de l’IRPF en la nòmina. Aquesta reducció dependrà del salari brut anual de cada treballador. A mode d’exemple, es preveu que si un treballador cobra 1.500 euros mensualment, amb aquesta rebaixa passarà a cobrar 15 euros més.
  • Als treballadors autònoms se’ls aplica una reducció en el  tipus de retenció aplicat a les seves factures, passant del 19% al 15% de retenció, a partir del 12 de juliol. 

Segons informa el govern central, aquestes mesures s’han avançat a causa de la previsió del creixement econòmic per Espanya, que ha passat del 2,9% previst inicialment per aquest any, al 3,3%.

 

El Govern recorre al TC la llei espanyola que imposa la llicència federativa única per vulnerar la competència exclusiva de la Generalitat en esport

By | General, Uncategorized

També s’interposa recurs contra articles que envaeixen competències sobre la notificació dels actes administratius i la publicitat de les subvencions del Govern

-Acorda interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra diversos articles de la llei, una de les principals de l’informe CORA, que estableix una llicència federativa única per participar en qualsevol competició oficial, també estatal, sota una pretesa finalitat d’enfocament global de l’esport

-D’acord amb el dictamen vinculant del Consell de Garanties Estatutàries, el Govern entén que la norma també envaeix competències sobre la notificació dels actes administratius i la publicitat de les subvencions, que imposa que es faci a través del BOE i de forma addicional al DOGC

El Govern ha acordat interposar un recurs d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional contra diversos articles de la Llei espanyola de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa que vulneren la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’esports, un àmbit en el qual l’Estat no disposa de títol competencial.

La Llei de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, una de les principals lleis de l’informe CORA (Comissió de Reforma de les Administracions Públiques), modifica diverses normes amb rang de llei amb una doble finalitat: d’una banda, reordenar organismes públics i racionalitzar estructures administratives i, de l’altra, simplificar els procediments administratius. Són precisament algunes de les mesures de simplificació dels procediments administratius les que el Govern, d’acord amb el dictamen del CGE, considera que envaeixen competències de la Generalitat.

L’article 23 de la llei espanyola estableix una llicència federativa única que permetrà participar en qualsevol competició oficial, també de caràcter estatal, sota una pretesa finalitat d’enfocament global de l’esport, de manera que ja no seran necessàriament les federacions catalanes les que atorgaran aquestes llicències. Aquesta regulació vulnera els articles 115 i 134 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Font: Generalitat de Catalunya

Les Oficines d’Atenció als Clubs, una realitat

By | General, Uncategorized

La Secretaria General de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, amb el suport de les quatre Diputacions Catalanes, van obrir el passat mes d’abril les ‘Oficines d’Atenció als Clubs Esportius’, repartides per tot el territori català per oferir assessorament en diferents àmbits per tal de cobrir les necessitats dels clubs davant la situació actual.
Hi ha un total de 7 oficines: a Barcelona, amb el suport també de l’Ajuntament de la ciutat, Girona, Lleida, Pirineus, Tarragona i Terres de l’Ebre (Tortosa), on tots aquells clubs que ho necessitin poden rebre de forma gratuïta assessorament fiscal, laboral, comptable, jurídic i de subvencions públiques, així com també poden disposar d’un servei lingüístic, d’imatge i de premsa i comunicació.

El Parlament posa en valor la formació federativa

By | General, Uncategorized

El Parlament de Catalunya va aprovar, el dimecres 29 d’abril, la modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport, que permetrà inscriure en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya aquelles persones amb formació federativa i experiència contrastada en el sector esportiu mitjançant un informe preceptiu de la corresponent Federació esportiva catalana.

Des que al 2008 es va publicar el text inicial de la llei que regulava les professions del sector esportiu, els professionals federatius han vist amenaçada la possibilitat de treballar i exercir a Catalunya, i la formació que les Federacions catalanes desenvolupaven es va veure relegada a preparació del voluntariat. Aquesta situació legislativa va provocar, durant els últims anys però especialment en els darrers temps, una situació límit en els professionals del sector que abocava el sistema al límit del col·lapse.

Ara amb l’aprovació definitiva que ha tingut lloc al Parlament aquesta setmana, les persones formades a les escoles federatives podran inscriure’s al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya i treballar en la categoria en la qual han estat formades; i ho podran fer mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud, l’informe preceptiu de la Federació corresponent acreditant la formació federativa i l’experiència en el sector.

Sens dubte, aquesta és una fita important pel conjunt de l’esport federat a Catalunya. Després d’un any de treballs, propostes, reunions i negociacions, finalment la professionalitat i rigurositat dels tècnics i tècniques formats a les Federacions s’han vist reconeguts. El sector entén aquest canvi legislatiu com una disposició que ha de donar resposta i resoldre el col·lapse al que s’estava abocant el sistema esportiu per no deixar treballar els instructors federatius a casa nostra.