Category

Uncategorized

Règim documental dels clubs i entitats esportives

By | General, Uncategorized

El règim documental i comptable dels clubs i entitats esportives l’integren els documents següents:

a) Llibre d’actes: Hi ha de constar totes les actes de les sessions de Junta Directiva i Assemblea general/ordinària que s’hagin celebrat.

b) Llibre registre de socis i sòcies.

c) Llibres comptables: —Llibre diari —Llibre d’inventaris —Llibre de comptes anuals

Des del passat 17 d’abril de 2015, els clubs i entitats esportives inscrites en el Registre d’entitats esportives han de presentar els llibres d’actes i els de comptabilitat, per a la seva legalització a les Representacions territorials de l’Esport. (Resolució PRE/706/2015, de 9 d’abril, de delegació de competències de la persona titular de la Secció de Registre i Assessorament Jurídic d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport en les representacions territorials de l’Esport (DOGC núm. 6852, de 16.4.2015).

Aquests llibres han d’estar degudament enquadernats (encolat, relligat o espiral) i foliats i abans d’utilitzar-los hauran d’estar legalitzats per la Representació territorial de l’Esport corresponent, mitjançant diligència.

Quan aquests llibres o actes es facin de manera informatitzada, el club o entitat haurà de presentar-los enquadernats per a la seva legalització dins els 4 mesos següents a la finalització del seu exercici econòmic.

La referida documentació s’ha de presentar a les representacions territorials de la Secretaria General de l’Esport corresponent a alguna de les adreces següents:

 • Representació Territorial a Barcelona
  Rambla de Guipúscoa, 23-25, 5è E i F, 08018 Barcelona
  93 303 59 90
 • Representació Territorial a Girona
  Plaça de Pompeu Fabra 1 (Ed. Sta. Caterina), 17002 Girona
  872 97 50 00
 • Representació Territorial a Lleida
  Carrer de Lluís Companys 1, 25003 Lleida
  973 03 29 75
 • Representació Territorial a Tarragona
  Carrer Major 14, 43003 Tarragona
  977 25 15 00
 • Representació Territorial a les Terres de l’Ebre
  Carrer de Montcada 23, 43500 Tortosa
  977 44 82 30

 

Jornada Tècnica de Gestió d’Entitats i Clubs Esportius a Amposta (Montsià)

By | General, Uncategorized

Ahir 19 de novembre va tenir lloc al Consell Comarcal del Montsià d’Amposta la càpsula formativa “Jornada Tècnica de Gestió d’Entitats i Clubs Esportius” organitzada per l’Oficina d’Atenció als Clubs de Terres de l’Ebre (OAC Terres de l’Ebre) amb la col·laboració de la Representació Territorial de Terres de l’Ebre de la Secretaria General de l’Esport.

La jornada tenia com a finalitat donar resposta als dubtes i inquietuds dels clubs en relació a la normativa que els resulta d’obligat compliment en matèria fiscal, laboral, comptable i jurídica.

Hi van assistir una  seixantena de clubs i entitats esportives de la zona. La presentació de l’acte va anar a càrrec del Conseller Comarcal el Sr. Francesc Antoni Lavega Serra i acompanyats de Cinta Espuny, representant territorial a les Terres de l’Ebre de la Secretaria General de l’Esport. La jornada va anar a càrrec de Jordi Merino (responsable de les Oficines d’Atenció als Clubs de Catalunya), Carlos Martín (responsable del Departament de RH de la UFEC) Roberto Malo (responsable del Departament fiscal de la UFEC)  i Josep Garcia, responsable OAC Terres de l’Ebre.

foto 2

Novetats fiscals que afecten a l’obligació de presentació de l’Impost de Societats

By | General, Uncategorized

 

El passat 31 d’octubre de 2015 es va publicar al BOE la Llei 48/2015 de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, llei que entrarà en vigor el pròxim 1 de gener de 2016, i per la qual es modifica una de les tres condicions que hauran de complir les entitats i clubs esportius sense ànim de lucre a les quals no s’apliqui la Llei 49/2002, per no haver de presentar declaració per l’Impost de Societats:

 • Que els seus ingressos totals no superin els 75.000 euros anuals.
 • Que els seus ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin els 2.000 euros anuals.
 • Que totes les rendes no exemptes que n’obtinguin, estiguin sotmeses a retenció.

La modificació fa referència doncs,  a la no superació d’uns ingressos totals anuals que s’eleva de 50.000 euros a 75.000. Aquesta modificació tindrà aplicació de manera retroactiva, ja que al text legislatiu s’estableix que afectarà els exercicis que comencin a partir de l’1 de gener de 2015.

Jornada Tècnica de Gestió d’Entitats i Clubs Esportius a Amposta (Montsià)

By | General, Uncategorized

 

El pròxim dia 19 de novembre a les 19.30 hores, tindrà lloc al Consell Comarcal del Montsià d’Amposta, la “Jornada Tècnica de Gestió d’Entitats i Clubs Esportius” organitzada per l’Oficina d’Atenció als Clubs de Terres de l’Ebre (OAC Terres de l’Ebre) amb la col·laboració de la Representació Territorial de l’Esport a les Terres de l’Ebre.

Aquesta càpsula tractarà sobres els aspectes laborals i fiscals d’entitats i clubs esportius i donarà resposta als dubtes i inquietuds que els clubs i entitats esportives manifestin en relació a la normativa que resulta d’obligat compliment.

Entra en vigor la nova Llei del Voluntariat d’àmbit estatal

By | General, Uncategorized

El passat dia 16 d’octubre va entrar en vigor la Llei del Voluntariat d’àmbit estatal que té com a finalitat regular de manera àmplia les relacions de voluntariat, incloent-hi tot tipus d’organitzacions i persones voluntàries així com les noves formes de voluntariat que han sorgit, entre elles, les derivades de les noves tecnologies de la informació i comunicació.

La nova llei deroga i substitueix la Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat i estableix un període transitori d’un any per tal que les entitats que tenen voluntaris s’ajustin al que disposa la nova llei.

D’entre les principals novetats que introdueix la nova llei, cal destacar: que els menors de 16 anys podran participar en les activitats de voluntariat, sempre que disposin de l’autorització dels seus tutors legals, i, que es garanteix la igualtat en l’accés al voluntariat de les persones en situació de dependència a través de formats adequats a les seves circumstàncies personals.

Així mateix, cal destacar que la nova llei amplia la regulació relativa a la delimitació competencial de les Administracions Públiques en matèria de voluntariat, concretant, per exemple, el concepte de programes de voluntariat de competència estatal, entenent-se per programes de voluntariat de competència estatal, els programes que l’estat té reconeguda la seva competència constitucionalment, dins o fora del territori espanyol o que es duguin a terme en més d’una comunitat autònoma.

Finalment, cal tenir present que el passat 23 de juliol, el ple del Parlament de Catalunya va aprovar la Llei del Voluntariat, que és la norma catalana,  d’àmbit autonòmic, que regula de forma específica la naturalesa i les relacions de voluntariat Catalunya.

 

 

 

 

Campanya informativa del Consell Català de l’Esport sobre l’adequació a la Llei 7/2015 de modificació de la Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport

By | General, Uncategorized

El Consell Català de l’Esport davant la publicació de la Llei 7/2015 de modificació de la Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport, durà a terme durant els mesos d’octubre i novembre una campanya informativa adreçada a tots els usuaris que ho necessitin, per tal que aquests s’adeqüin als procediments que estableix el text legal esmentat i es puguin inscriure així en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya.

D’una banda, s’habilitarà la tramitació en línia a través del portal Tràmits Gencat i, per una altra, s’habilitarà també les Oficines de Gestió Empresarial i les Representacions Territorials de l’Esport per poder absorbir la demanda de peticions que hi pugui haver.
Des de les Representacions Territorials de la Secretaria General de l’Esport, es durà a terme cinc jornades informatives, una per cada seu territorial, Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Terres de l’Ebre:

 1. Dimecres 28/10/15, 19h, entitats de RT TEbre, Delegació del Govern de les Terres de l’Ebre, Tortosa
 2. Dijous 5/11/15, 19h, entitats de RT Girona, Sala Josep Irla, Delegació del Govern a Girona, (passatge d’Arístides Maillol -des de Gran Via Jaume I o des de Plaça Hospital-,) Girona
 3. Dimarts 10/11/15, 19h, entitats de  RT LLeida, Delegació del Govern, Lleida
 4. Dijous 19/11/15, 19h, entitats de RT Tarragona, Pendent de determinar el lloc ,Tarragona
 5. Dimecres 25/11/15, 19h entitats de RT Barcelona, Sala Actes del Consell Català de l’Esport, Esplugues

Per accedir a la Llei 7/2015 de modificació de la Llei 3/2008, cliqueu aquí.

Jornada Tècnica de Gestió d’Entitats i Clubs Esportius a Mora d’Ebre (Ribera d’Ebre)

By | General, Uncategorized

Ahir 8 d’octubre va tenir lloc a la Sala del Consell Comarcal Ribera d’Ebre la càpsula formativa “Jornada Tècnica de Gestió d’Entitats i Clubs Esportius” organitzada per l’Oficina d’Atenció als Clubs de Terres de l’Ebre (OAC Terres de l’Ebre) amb la col·laboració de la Representació Territorial de Terres de l’Ebre de la Secretaria General de l’Esport.

La jornada tenia com a finalitat donar resposta als dubtes i inquietuds dels clubs en relació a la normativa que els resulta d’obligat compliment en matèria fiscal, laboral, comptable i jurídica.

A la jornada, hi va assistir una quinzena de clubs i entitats esportives de la zona i va anar a càrrec de Carlos Martín, responsable del Departament de RR.HH. de la UFEC i de Roberto Malo, responsable del Departament fiscal de la UFEC, acomanyats de Cinta Espuny, representant territorial a les Terres de l’Ebre de la Secretaria General de l’Esport i Josep Garcia, responsable OAC Terres de l’Ebre.

La UFEC presenta el programa ‘Catalunya Competeix’ per facilitar el mecenatge de l’esport català

By | General, Uncategorized

El projecte de la Unió de Federacions Esportives Catalanes (UFEC) ‘Catalunya Competeix’ té com a objectiu fer arribar als col·laboradors i patrocinadors dels 12.500 clubs i més de 3 milions d’esportistes catalans els beneficis fiscals de les fundacions per tal que puguin comptar amb rebaixes fiscals de fins al 75%.

La seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) a Barcelona va acollir, aquest dimecres, la conferència “Catalunya competeix. Temps de decidir, temps de sumar” a càrrec de Gerard Esteva, president de la UFEC, i va comptar amb la presència de presidents de federacions esportives, clubs i representants del sector esportiu, Esteva va donar a conèixer els detalls del programa ‘Catalunya competeix’ amb el qual la UFEC posa al servei de l’esport català les deduccions fiscals que ostenta com a entitat beneficiària de la Llei de mecenatge vigent actualment a Espanya.

En aquest sentit Esteva va recordar que les entitats només poden beneficiar-se a través de la UFEC, perquè “la majoria dels 12.500 clubs catalans no tenen capacitat d’acollir-se a la llei de federacions esportives afiliades a la federació espanyola o si són fundacions, clubs, associacions declarats d’utilitat pública”. És per això que el programa “Catalunya competeix” contempla que la UFEC canalitzi el mecenatge en forma de convenis de col·laboració o donacions per tal d’aconseguir desgravacions fiscals de fins un 75%, així com un reconeixement social per als més de 3 milions de practicants d’esports, 12.500 clubs esportius, 700.000 llicències federatives i 123.576 professionals actius al sector.

Esteva també va apuntar que aquest programa implica “aportar flexibilitat en la forma de les donacions, així com un clar suport a programes propis que no vinguin marcats per l’administració i un important impuls de la simplificació administrativa”. Esteva va afegir que el programa busca “potenciar les joves promeses esportives, donar suport als clubs que són el bressol dels èxits esportius i vincular les pimes i empreses amb els valors de l’esport i el seu ressò internacional”.

Més informació a www.catalunyacompeteix.cat

Èxit d’assistència i participació en la sessió formativa celebrada a Tarragona (Tarragonès)

By | General, Uncategorized

El passat dia 5 d’octubre, es va dur a terme una nova càpsula formativa organitzada per l’Oficina d’Atenció als Clubs de Tarragona (OAC Tarragona) amb la col·laboració de la Representació Territorial de Tarragona de la Secretaria General de l’Esport.

La jornada va tractar sobres els aspectes laborals i fiscals d’entitats i clubs esportius i es va donar resposta als dubtes i inquietuds que aquests van manifestar en relació a la normativa que resulta d’obligat compliment.

A la jornada, hi va assistir una vuitantena de participants en representació de clubs i entitats esportives, i va comptar amb l’assistència de Jordi Merino (responsable de les oficines d’atenció als clubs de Catalunya), Carlos Martín (responsable del Departament de RRHH de la UFEC), Roberto Malo (responsable del Departament fiscal de la UFEC) així com la responsable de l’OAC Tarragona Isabel Alba. L’acte, el va presentar la representant territorial d’Esports de la Generalitat de Catalunya, Gemma Solé.

Els aspectes tractats durant la reunió informativa van generar un animat debat i participació entre els assistents.

La UFEC i la Secretaria General de l’Esport tenen confirmades dues càpsules més d’aquí a principis de novembre, la finalitat de les quals és donar suport a totes les entitats esportives arreu del territori i poder facilitar la feina a les persones que les gestionen. Les properes càpsules es duran a terme a Móra d’Ebre (08/10) i Amposta (19/11).

Està prevista la programació continuada de càpsules de formació en diverses matèries, tal com s’anirà anunciant al nostre web: www.oficinadeclubs.cat

tarragona 2

Bona assistència a la sessió formativa celebrada a Tortosa (Baix Ebre)

By | General, Uncategorized

El passat 24 de setembre, es va dur a terme a Tortosa una nova càpsula formativa organitzada per l’Oficina d’Atenció als Clubs de Terres de l’Ebre (OAC TE) amb la col·laboració de la Representació Territorial de Terres de l’Ebre de la Secretaria General de l’Esport.

La jornada va tractar sobres els aspectes laborals i fiscals d’entitats i clubs esportius i es va donar resposta als dubtes i inquietuds que aquests van manifestar en relació a la normativa que resulta d’obligat compliment.

A la jornada, hi va assistir una cinquantena de participants en representació de clubs i entitats esportives, i va comptar amb l’assistència de Jordi Merino (responsable de les oficines d’atenció als clubs de Catalunya), Carlos Martín (responsable del Departament de RRHH de la UFEC), Roberto Malo (responsable del Departament fiscal de la UFEC), Cinta Espuny, representant territorial a les Terres de l’Ebre de la Secretaria General de l’Esport i Josep Garcia, responsable OAC TE.

Durant la reunió informativa van generar un animat debat i participació entre els assistents.

La UFEC i la Secretaria General de l’Esport tenen confirmades dues càpsules més d’aquí a principis de novembre, la finalitat de les quals és donar suport a totes les entitats esportives arreu del territori i poder facilitar la feina a les persones que les gestionen. Les properes càpsules es duran a terme a Móra d’Ebre (08/10) i Amposta (19/11).

Està prevista la programació continuada de càpsules de formació en diverses matèries, tal com s’anirà anunciant al nostre web: www.oficinadeclubs.cat