Activitats d’educació en el lleure amb menors de 18 anys

By | General

Novetats del DECRET 267/2016, de 5 de juliol.

La Generalitat de Catalunya, des de l’any 1985, regula i exerceix el control sobre les activitats d’educació en el lleure a Catalunya per tal de garantir-ne la qualitat i la seguretat. En aquest sentit, i tenint en compte que actualment la norma amb rang reglamentari que regula aquesta matèria és el Decret 137/2003 i que compta amb més de deu anys de vigència, s’aprova un nou decret que introdueix millores operatives fruit de l’experiència assolida.

En relació amb l’àmbit d’aplicació, aquest nou Decret inclou qualsevol de les activitats organitzades que es duguin a terme amb menors de 18 anys fora de l’àmbit familiar i de les competències del Departament d’Ensenyament, sigui quin sigui el moviment, l’associació, l’entitat, la institució, l’administració, l’empresa privada o la persona física que l’organitzi.

activitats lleure

Aquest nou Decret preveu tres nous tipus d’activitat: els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives, que han de complir els mateixos requisits que les activitats d’educació en el lleure excepte pel que fa a les titulacions exigides, que són les pròpies de l’àmbit esportiu. Així mateix, en aquests casos l’interlocutor principal és el Consell Català de l’Esport.

Mitjançant aquest Decret també s’adapten les ràtios que afecten l’equip de dirigents de les activitats, de manera que s’incrementa la ràtio en els grups on participen menors de 3 anys a un dirigent titulat per cada vuit participants per tal d’adequar-se a les necessitats específiques d’aquests infants i, també es garanteix un mínim de dues persones dirigents en tots els grups si els participants són menors de 16 anys per evitar que, davant qualsevol incidència de la persona dirigent, els participants es quedin sols. En canvi, l’increment d’una persona dirigent més per cada desena de participants es flexibilitza de manera que, en els grups de 25 o més participants, passa a ser obligatori a partir de fraccions de quatre. Aquesta flexibilització es compensa amb l’increment del percentatge de dirigents que han d’estar titulats, amb la finalitat de reforçar el nombre de dirigents que tenen formació especialitzada.

També s’incorpora la figura de personal de suport logístic, per tal de diferenciar-lo clarament de l’equip de dirigents i establir l’obligatorietat de ser major d’edat, si bé s’admet la possibilitat que part del personal de suport logístic tingui entre 16 i 18 anys sempre que siguin 2 anys més grans que el més gran dels participants, que no superin en nombre el 10% dels participants i fins a un màxim de 5, i hi hagi algun altre membre de l’equip de suport logístic major d’edat.

Tota la informació d’aquesta notícia ha estat extreta del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, on es pot consultar la totalitat dels articles corresponents a aquest Decret, així com, informació més detallada sobre aquest contingut.

L’Oficina d’atenció als Clubs en esdeveniments esportius

By | General

L’Oficina d’atenció als Clubs col·labora en esdeveniments esportius arreu del territori per donar-se a conèixer.

Un dels principals objectius de l’Oficina d’atenció als Clubs és donar-se a conèixer al màxim nombre de clubs i entitats esportives arreu del territori català, motiu pel qual la presència en esdeveniments esportius és clau perquè més gent conegui què és l’Oficina, quins serveis dóna i on estan situades les diferents delegacions.

Amb aquesta premissa, l’equip de treball de l’Oficina ha identificat els esdeveniments esportius d’assistència massiva o de major interès per als clubs per buscar diverses maneres de participar-hi amb l’objectiu de donar-se a conèixer. En alguns casos, l’Oficina ha pactat amb l’organització l’accés a la zona on es desenvolupa l’activitat esportiva per deixar díptics informatius sobre els serveis que ofereix en punts de màxima afluència de gent. Un exemple d’aquest cas és la contrarellotge de la Volta Ciclista a Catalunya celebrada a Banyoles, on l’Oficina d’atenció als Clubs de Girona va repartir díptics als participants i assistents explicant els serveis de l’Oficina.

oficina de clubs-esdeveniments esportius-tennis-ciclisme

D’altra banda, també s’han fet xerrades informatives sobre el funcionament de l’Oficina d’atenció als Clubs en grans esdeveniments esportius, com per exemple el Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeu Comte de Godó de tennis, on l’Oficina d’atenció als Clubs de Barcelona va disposar d’un espai en el qual es van realitzar diverses exposicions dels serveis de l’Oficina a diferents clubs i entitats esportives que havien acudit a l’esdeveniment.

També de forma periòdica, l’Oficina d’atenció als Clubs està present en les diverses Fires de l’Esport que se celebren arreu de Catalunya, amb un espai fix on es duen a terme sessions informatives per a entitats i on aquestes poden fer consultes sobre l’activitat de l’Oficina. Una de les fires amb major afluència de públic va ser la Fira de l’Esport de Lleida, on va ser present l’Oficina d’atenció als Clubs de Tarragona per assessorar a tots els clubs i entitats esportives que s’apropessin a demanar informació.

En aquest sentit, cal destacar també que està prevista la col·laboració de l’Oficina d’atenció als Clubs en l’organització d’esdeveniments esportius de gran afluència, tals com curses d’atletisme o de ciclisme. Aquesta col·laboració tindrà un doble objectiu: assessorar, d’una banda, els clubs i entitats esportives organitzadores a dur a terme de forma correcta l’activitat i, de l’altra, promocionar els serveis que ofereix l’Oficina per donar-se a conèixer.

Finalment, cal valorar de forma positiva la presència de l’Oficina d’atenció als Clubs en esdeveniments esportius des d’un darrer punt de vista. La majoria de clubs i entitats que han demanat assessorament a l’Oficina, ho han fet després de veure la presència de l’Oficina en esdeveniments esportius.

L’Oficina d’atenció als Clubs ofereix assessorament a Vielha e Mijaran

By | Alt Pirineu

Els passats dies 15 i 16 de maig, l’Oficina d’atenció als Clubs ha estat present a la Comarca de la Val d’Aran. Ha atès als Clubs de Vielha e Mijaran al Centre Associatiu.

Gràcies al suport de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran en la cessió d’una sala per poder fer reunions, han sigut dos dies molt productius. S’ha donat serveis als clubs i entitats esportives del territori, que tenien consultes i dubtes sobre la seva gestió.

Des de l’Oficina d’atenció als Clubs volem donar a conèixer els serveis i les diferents eines d’acompanyament. Oferim als clubs esportius, sense cap càrrec addicional, assessorament per poder projectar-los i fer-los créixer. En aquest sentit i de forma gratuïta oferim, assessorament fiscal, laboral, comptable, jurídic i de subvencions públiques, així com també poden disposar d’un servei lingüístic, d’imatge i de premsa i comunicació.

Per més informació, podeu contactar amb l’Oficina d’atenció als clubs de Lleida i la delegació Alt Pirineu i Aran.

Vielha e Mijaran

 

 

La importància de la psicologia a l’esport

By | Barcelona Comarques, Càpsula, Girona, Tarragona, Terres de l'Ebre

El rendiment esportiu està determinat per una combinació de factors fisiològics, tècnics, tàctics i mentals. La psicologia esportiva als clubs és clau per proporcionar als atletes habilitats mentals per optimitzar el seu rendiment i aprenentatge, així com ajudar a entendre la manera en què la ment influeix en el rendiment físic i definir estratègies per aconseguir el màxim rendiment.

Si en vols saber més, inscriu-te a les nostres càpsules.

Terres de l’Ebre
11 de maig
Tarragona
18 de maig
Girona
24 de maig
Barcelona Comarques
30 de maig

 

 

 

Com es sol·licita el certificat del Registre Central de Delinqüents sexuals?

By | Laboral

A raó de la modificació de la Llei 26/2015 es va establir com a requisit que totes aquelles persones que tenen contacte habitual amb menors han d’aportar als clubs o entitats esportives on desenvolupen l’activitat,  un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, per tal d’acreditar que no tenen cap condemna per aquest motiu.

Hi ha dues maneres de demanar aquest certificat, la primera és de forma individual, el propi interessat, i la segona és de forma col·lectiva, la pròpia entitat o club esportiu, de totes aquelles persones que en formen part i tenen aquest contacte habitual amb menors.

Si hi ha menors desenvolupant activitats que tinguin contacte habitual amb altres menors, aquest també hauran d’aportar aquest certificat, el tràmit de sol·licitud l’haurà de fer el seu representant legal.

Per aquelles persones que no tenen la nacionalitat espanyola, a més d’aquest certificat, hauran de sol·licitar un al país d’on siguin nacionals un certificat que acrediti que no tenen cap condemna per delictes sexuals.

És un tràmit totalment gratuït que es pot fer per diferents vies:

1.Si es fa de manera individual

  • Amb DNI electrònic o certificat digital, mitjançant aquest enllaç.
  • De manera presencial a les gerències territorials del Ministerio de Justicia (Carrer Garcilaso 123) o a la Delegación del Gobierno (Carrer Mallorca 278).

2. Si es fa de manera col·lectiva:

  • Presencialment
  • Per correu postal

*Si es fa de manera agrupada, un cop processades les dades, es facilitarà a les entitats i clubs esportius sol·licitants, justificants de consulta individuals o per llistats. Aquest justificants de consulta a més de la informació sobre la no constància de delictes proporcionen les dades necessàries per descarregar, si es considera oportú, els corresponents certificats individuals.

Podeu consultar la nostra guia sobre tot el procediment o contactar amb les nostres oficines.

 

 

Tancament del Taller dedicat a la fiscalitat dels clubs i entitats esportives a la seu del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, a Móra d’Ebre.

By | Fiscalitat, Taller, Terres de l'Ebre

Elevada assistència de participants i clubs de la comarca representant diverses modalitats esportives, que han participat activament en la sessió presentada.

Com en les edicions anteriors, el fet de situar la temàtica relativa a l’IAE, IVA, Impost de societats, entre d’altres, de forma senzilla i entenedora ha propiciat l’interès dels participants.

L’aprofitament i comprensió d’aquests conceptes ha estat clau en el moment que el responsable de les Oficines d’atenció als Clubs de les Terres de l’Ebre, Josep Garcia, ha presentat un cas pràctic, on calia interpretar i resoldre les qüestions plantejades. Aquestes feien referència a la majoria de dubtes que sorgeixen als clubs i que afecten a l’IVA i a l’Impost de societats.

El resultat ha sorprès gratament als assistents en adonar-se que les respostes que anaven donant eren les adequades.

El grau de satisfacció de la jornada ha quedat palès a les enquestes recollides, així com les impressions comentades en acabar la jornada.

 

Segona edició del taller “Fiscalitat dels clubs i entitats esportives” al Centre Cívic Ferreries de Tortosa (Baix Ebre).

By | Fiscalitat, Taller, Terres de l'Ebre

Segon taller de tema fiscal presentat al Centre Cívic Ferreries de Tortosa, a càrrec del responsable de l’Oficina d’atenció als Clubs de les Terres de l’Ebre, Josep Garcia.

Elevada assistència de clubs de diverses disciplines esportives i els seus representants que han omplert la sala del Centre, posant de manifest l’interès que desperta aquesta temàtica, a causa de la responsabilitat que comporta.

La presentació planera i entenedora de conceptes com l’IAE, IVA, IRPF, mod. 347, Impost de Societats, així com la posterior exposició d’un cas pràctic en què els assistents participen en l’elaboració raonada de les respostes a les qüestions presentades, ha fet que la jornada formativa hagi estat molt aplaudida i reconeguda. Les posteriors enquestes recollides, així ho corroboren.

Aquest ha estat el darrer taller de fiscalitat a la capital del Baix Ebre.

Recordem que el proper 30 de març a les 19:30 h. es durà a terme de nou el mateix taller al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, a Móra d’Ebre.

Si voleu més informació, contacteu amb l’oficina al correu electrònic terresdelebre@oficinadeclubs.cat o al telèfon 877 180 305

Darrera sessió del taller sobre fiscalitat a l’Amistat de Mollerussa

By | Fiscalitat, Lleida, Taller

Amb la complicitat de la regidoria d’esports de l’Ajuntament de Mollerussa i la col·laboració de la representació territorial a Lleida del Consell Català d’Esports, hem aconseguit que el taller sobre fiscalitat adreçat a les entitats esportives que es va celebrar el passat dijous 26 de gener a l’edifici de l’Amistat de Mollerussa fos un gran èxit de participació.

Un cop més el nombre d’entitats i clubs esportius que han participat en el taller ha estat molt nombrós, la qual cosa ha permès als assistents conèixer situacions i realitats diferents de les que es troben en la gestió habitual de les seves entitats.

En aquest sentit, la sessió s’ha centrat en el correcte tractament de la fiscalitat de diferents situacions i activitats que es produeixen en una entitat esportiva, fent un especial esment de tot allò vinculat amb l’IVA i l’Impost de Societats a partir de l’anàlisi de diferents consultes vinculants de la Direcció General de Tributs.

Finalment, el Sr. Agustí Rizos, responsable de l’Oficina d’atenció als Clubs de Lleida, va oferir de nou el seu suport i assessorament gratuït a totes les entitats que poguessin conservar algun dubte sobre les qüestions plantejades.

“Fiscalitat per a clubs i entitats esportives” a Tarragona

By | Fiscalitat, Taller, Tarragona

Tanquem a Tarragona les sessions previstes sobre el Taller de “Fiscalitat per a clubs i entitats esportives” que es va dur a terme, com fins ara, al local que la Secretaria General de l’Esport cedeix a les delegacions de les Federacions, al Carrer Comte de Rius, 2.

Ahir, 9 de març, es va impartir la tercera sessió del Taller de Fiscalitat amb molt d’èxit d’assistència. Diferents esports van quedar representats en les 14 persones d’una desena de clubs del Territori.

Les obligacions fiscals és un dels temes que més preocupa als clubs i entitats esportives, per aquest motiu la temàtica del taller anava dirigida a l’explicació dels principals impostos i declaracions com l’Iva, Impost de societats, operacions amb tercers, retencions, etc.

Després de l’explicació teòrica, es van posar en pràctica els coneixements adquirits en un cas amb supòsits habituals dins d’una entitat esportiva, en matèria d’Iva i Impost de societats, on es van acabar de resoldre els dubtes existents amb comentaris i es van crear petits debats sobre les qüestions.

Recordem que, si no heu pogut assistir als tallers i/o teniu algun dubte o consulta al respecte, podeu demanar una reunió informativa. Trobareu el formulari per sol·licitar hora clicant aquí.

Per més informació, podeu contactar amb Oficina d’atenció al club de Tarragona.

Inici del tercer taller “Fiscalitat dels clubs i entitats esportives” al Centre Cívic Ferreries de Tortosa (Baix Ebre)

By | Fiscalitat, Taller, Terres de l'Ebre

Inici del tercer Taller que ha despertat força interès per part dels clubs.

La presentació del tema fiscal de manera planera i entenedora, reforçada amb un cas pràctic que ve a resumir totes les situacions que es donen a les entitats, va mantenir als assistents en perfecta sintonia i connexió.

El fet d’haver assolit els conceptes teòrics de l’IVA i de l’Impost de Societats (entre d’altres), els va permetre participar activament i amb aprofitament un cop arribats a les qüestions que es plantejaven al cas pràctic.

Era en aquest moment on aplicaven els coneixements adquirits a la fase teòrica, ja que havien de respondre les preguntes que s’anaven formulant a la presentació i que abordaven la identificació de les obligacions fiscals.

En acabar, van manifestar que havien assolit conceptes que els aclarien molts de dubtes que tenien abans de començar el Taller.

Recordem que el proper 23 de març a les 19:30 hores es durà a terme de nou el mateix taller al Centre Cívic Ferreries de Tortosa

Si voleu més informació, contacteu amb l’oficina al correu electrònic terresdelebre@oficinadeclubs.cat o al telèfon 877 180 305.