L’UFEC i l’OAC presents els pròxims dies 12,13 i 14 de febrer a la 3a edició del STM-Saló de l’Esport i Turisme de Muntanya organitzat per la Fira de Lleida

By | General, Uncategorized

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i l’ OAC serà present per segon any consecutiu a la tercera edició del STM-Saló de l’Esport i Turisme de Muntanya organitzat per la Fira de Lleida, que es durà a terme en el recinte firal de Lleida els pròxims dies 12, 13 i 14 de febrer de 2016.

Aquest conveni es fonamenta en la inquietud per l’esport, la natura i per tot el nostre territori, i la UFEC estarà present amb un estand on es farà difusió de les federacions esportives catalanes i les seves modalitats, així com els serveis que s’ofereixen gratuïtament des de les Oficines d’Atenció als Clubs de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran.

El STM-Saló de l’Esport i Turisme de Muntanya està destinat als usuaris i professionals dedicats als esports en general, les activitats outdoor, els esports de muntanya i al turisme de natura, tots els quals tenen una cita ineludible amb el III STM-Saló de l’Esport i Turisme de Muntanya, ja que la fira està dedicada a l’esport com enllaç vehicular en el turisme, i no hi ha cap altre saló d’aquestes característiques al sud d’Europa. Durant tot el cap de setmana Fira de Lleida ha programat en el marc del certamen conferències, jornades tècniques, tallers, presentacions, sortejos, demostracions, exposicions i curses amb l’esport i el turisme com a eixos vertebradors.

La UFEC disposa d’invitacions per a cada federació per assistir al Saló de l’Esport i Turisme de Muntanya.

Les persones federades que acudeixin directament a la Fira de Lleida podran accedir al recinte amb un descompte 2×1 (dues entrades al preu d’una) amb la presentació del carnet federatiu vigent i el seu DNI.

Per a més informació sobre el STM podeu visitar el web www.stmlleida.com o contactar a través del correu  stm@firadelleida.com o al telèfon d’atenció al visitant 973 70 50 04.

Èxit d’assistència i participació en la sessió formativa celebrada a Tarragona (Tarragonès)

By | General, Uncategorized

Ahir 25 de gener, es va dur a terme una nova càpsula formativa organitzada per l’Oficina d’Atenció als Clubs de Tarragona (OAC Tarragona) amb la col·laboració de la Representació Territorial de Tarragona de la Secretaria General de l’Esport.

La jornada va tractar sobre Comptabilitat i Fiscalitat per a entitats i clubs esportius i es va donar resposta als dubtes i inquietuds que aquests van manifestar en relació a la normativa que resulta d’obligat compliment.

A la jornada, hi va assistir una vuitantena de participants en representació de seixanta-cinc clubs i entitats esportives, i va comptar amb l’assistència de Roberto Malo (responsable del Departament fiscal de la UFEC) així com la responsable de l’OAC Tarragona Isabel Alba. L’acte, el va presentar la representant territorial d’Esports de la Generalitat de Catalunya, Gemma Solé.

Els aspectes tractats durant la reunió informativa van generar un animat debat i participació entre els assistents.

Propera càpsula formativa sobre Comptabilitat i Fiscalitat per a entitats a Tarragona (Tarragonès)

By | General, Uncategorized

El proper dilluns dia 25 de gener, a les 18.00 h, tindrà lloc a la Sala d’Actes dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, situada al Carrer Major, núm. 14 de Tarragona, la càpsula formativa titulada “Comptabilitat i Fiscalitat per a entitats” organitzada per l’Oficina de Clubs de Tarragona amb el suport de la Representació Territorial a Tarragona de la Secretaria General de l’Esport, en la qual es tractaran aspectes generals dels clubs en matèria comptable i fiscal.

Per a la realització d’aquesta càpsula, comptarem amb l’assistència del Sr. Roberto Malo, responsable del Departament fiscal de la UFEC i de la Sra. Isabel Alba, responsable de l’OAC de Tarragona.

 Així mateix, us informem que durant la sessió es durà a terme la presentació del programa informàtic PlayOff Clubs per a la gestió de socis i comptabilitat de les vostres entitats.

La Llei 26/2015 imposa l’obligació d’aportar una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals, a tota persona que treballi o realitzi una activitat habitualment amb menors.

By | General, Uncategorized

Atès la modificació de l’article 13.5 de la Llei Orgànica de protecció jurídica del menor, les persones que exerceixen una professió o activitat que impliqui contacte habitual amb menors han d’acreditar no haver estat condemnades per delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. Aquests delictes inclouen l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com la tracta d’éssers humans.

Amb la modificació de la normativa, el Govern posarà en marxa a partir del febrer l’anomenat Registre Central de delinqüents sexuals on es podrà sol·licitar la certificació corresponent. Tanmateix, fins que aquest Registre no estigui constituït, als treballadors, voluntaris o col·laboradors dels clubs i entitats que desenvolupin habitualment activitat amb menors caldrà que aportin un certificat del Registre Central d’Antecedents penals que acrediti la manca de condemna sobre aquests delictes.

Aquest certificat es pot sol·licitar bé online amb signatura electrònica a través del web del Ministeri de Justícia o bé presencialment a l’Oficina d’Atenció ciutadana del Ministeri de Justícia. En qualsevol cas, la sol·licitud ha d’anar acompanyada del model 790 i el justificant d’ingrés de la taxa corresponent, trobareu més informació sobre aquest tràmit a:

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/certificado-antecedentes

Cal que us fem avinent que és obligació del club o l’entitat requerir a les persones afectades per aquesta normativa la presentació del corresponent certificat. La manca de compliment d’aquesta deguda supervisió per part de l’entitat pot comportar per a aquesta l’assumpció de greus conseqüències tant en l’àmbit civil com en l’àmbit penal, atès les responsabilitats que la darrera reforma del Codi Penal atribueix a les persones jurídiques en aquesta jurisdicció.

Jornada Tècnica de Gestió d’Entitats i Clubs Esportius a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)

By | General, Uncategorized

El passat dia 16 de desembre va tenir lloc al CAR Sant Cugat la càpsula formativa “Jornada Tècnica de Gestió d’Entitats i Clubs Esportius” organitzada per l’Oficina d’Atenció als Clubs de Barcelona Comarques (OAC Barcelona Comarques) conjuntament amb la Representació Territorial de l’Esport a Barcelona.

La jornada tenia com a finalitat donar resposta als dubtes i inquietuds dels clubs en relació a la normativa que els resulta d’obligat compliment en matèria fiscal, laboral, comptable i jurídica.

Hi van assistir una trentena de clubs i entitats esportives de la zona. La jornada va comptar amb l’assistència de la Sra. Montserrat Genescà (Representació Territorial de l’Esport a Barcelona) i va anar a càrrec de Jordi Merino (responsable de les Oficines d’Atenció als Clubs de Catalunya), Carlos Martín (responsable del Departament de RH de la UFEC) Roberto Malo (responsable del Departament fiscal de la UFEC) i Haydeé Fernández, responsable de l’OAC Barcelona Comarques.

Jornada Tècnica de Gestió d’Entitats i Clubs Esportius a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)

By | General, Uncategorized

El pròxim dia 16 de desembre a les 18.30 hores, tindrà lloc la propera càpsula formativa al Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat, que porta per nom “Jornada Tècnica de Gestió d’Entitats i Clubs Esportius”, organitzada per l’Oficina d’Atenció als Clubs de Barcelona Comarques amb la col·laboració de la Representació Territorial de l’Esport a Barcelona.

Aquesta càpsula tractarà sobres els aspectes laborals i fiscals d’entitats i clubs esportius i donarà resposta als dubtes i inquietuds que els clubs i les entitats esportives manifestin en relació a la normativa que resulta d’obligat compliment.

Podeu inscriure-us aquí.

Règim documental dels clubs i entitats esportives

By | General, Uncategorized

El règim documental i comptable dels clubs i entitats esportives l’integren els documents següents:

a) Llibre d’actes: Hi ha de constar totes les actes de les sessions de Junta Directiva i Assemblea general/ordinària que s’hagin celebrat.

b) Llibre registre de socis i sòcies.

c) Llibres comptables: —Llibre diari —Llibre d’inventaris —Llibre de comptes anuals

Des del passat 17 d’abril de 2015, els clubs i entitats esportives inscrites en el Registre d’entitats esportives han de presentar els llibres d’actes i els de comptabilitat, per a la seva legalització a les Representacions territorials de l’Esport. (Resolució PRE/706/2015, de 9 d’abril, de delegació de competències de la persona titular de la Secció de Registre i Assessorament Jurídic d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport en les representacions territorials de l’Esport (DOGC núm. 6852, de 16.4.2015).

Aquests llibres han d’estar degudament enquadernats (encolat, relligat o espiral) i foliats i abans d’utilitzar-los hauran d’estar legalitzats per la Representació territorial de l’Esport corresponent, mitjançant diligència.

Quan aquests llibres o actes es facin de manera informatitzada, el club o entitat haurà de presentar-los enquadernats per a la seva legalització dins els 4 mesos següents a la finalització del seu exercici econòmic.

La referida documentació s’ha de presentar a les representacions territorials de la Secretaria General de l’Esport corresponent a alguna de les adreces següents:

 • Representació Territorial a Barcelona
  Rambla de Guipúscoa, 23-25, 5è E i F, 08018 Barcelona
  93 303 59 90
 • Representació Territorial a Girona
  Plaça de Pompeu Fabra 1 (Ed. Sta. Caterina), 17002 Girona
  872 97 50 00
 • Representació Territorial a Lleida
  Carrer de Lluís Companys 1, 25003 Lleida
  973 03 29 75
 • Representació Territorial a Tarragona
  Carrer Major 14, 43003 Tarragona
  977 25 15 00
 • Representació Territorial a les Terres de l’Ebre
  Carrer de Montcada 23, 43500 Tortosa
  977 44 82 30

 

Jornada Tècnica de Gestió d’Entitats i Clubs Esportius a Amposta (Montsià)

By | General, Uncategorized

Ahir 19 de novembre va tenir lloc al Consell Comarcal del Montsià d’Amposta la càpsula formativa “Jornada Tècnica de Gestió d’Entitats i Clubs Esportius” organitzada per l’Oficina d’Atenció als Clubs de Terres de l’Ebre (OAC Terres de l’Ebre) amb la col·laboració de la Representació Territorial de Terres de l’Ebre de la Secretaria General de l’Esport.

La jornada tenia com a finalitat donar resposta als dubtes i inquietuds dels clubs en relació a la normativa que els resulta d’obligat compliment en matèria fiscal, laboral, comptable i jurídica.

Hi van assistir una  seixantena de clubs i entitats esportives de la zona. La presentació de l’acte va anar a càrrec del Conseller Comarcal el Sr. Francesc Antoni Lavega Serra i acompanyats de Cinta Espuny, representant territorial a les Terres de l’Ebre de la Secretaria General de l’Esport. La jornada va anar a càrrec de Jordi Merino (responsable de les Oficines d’Atenció als Clubs de Catalunya), Carlos Martín (responsable del Departament de RH de la UFEC) Roberto Malo (responsable del Departament fiscal de la UFEC)  i Josep Garcia, responsable OAC Terres de l’Ebre.

foto 2

Novetats fiscals que afecten a l’obligació de presentació de l’Impost de Societats

By | General, Uncategorized

 

El passat 31 d’octubre de 2015 es va publicar al BOE la Llei 48/2015 de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, llei que entrarà en vigor el pròxim 1 de gener de 2016, i per la qual es modifica una de les tres condicions que hauran de complir les entitats i clubs esportius sense ànim de lucre a les quals no s’apliqui la Llei 49/2002, per no haver de presentar declaració per l’Impost de Societats:

 • Que els seus ingressos totals no superin els 75.000 euros anuals.
 • Que els seus ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin els 2.000 euros anuals.
 • Que totes les rendes no exemptes que n’obtinguin, estiguin sotmeses a retenció.

La modificació fa referència doncs,  a la no superació d’uns ingressos totals anuals que s’eleva de 50.000 euros a 75.000. Aquesta modificació tindrà aplicació de manera retroactiva, ja que al text legislatiu s’estableix que afectarà els exercicis que comencin a partir de l’1 de gener de 2015.

Jornada Tècnica de Gestió d’Entitats i Clubs Esportius a Amposta (Montsià)

By | General, Uncategorized

 

El pròxim dia 19 de novembre a les 19.30 hores, tindrà lloc al Consell Comarcal del Montsià d’Amposta, la “Jornada Tècnica de Gestió d’Entitats i Clubs Esportius” organitzada per l’Oficina d’Atenció als Clubs de Terres de l’Ebre (OAC Terres de l’Ebre) amb la col·laboració de la Representació Territorial de l’Esport a les Terres de l’Ebre.

Aquesta càpsula tractarà sobres els aspectes laborals i fiscals d’entitats i clubs esportius i donarà resposta als dubtes i inquietuds que els clubs i entitats esportives manifestin en relació a la normativa que resulta d’obligat compliment.