Teniu els estatuts de la vostra entitat actualitzats? Us ho expliquem!

By | General

Els estatuts d’un club o entitat esportiva son el document jurídic on es determinen les principals dades i característiques, com per exemple la seva denominació, el domicili, les finalitats d’aquesta entitat o la modalitat o modalitats d’esports que es practiquen, en cas que siguin més d’una. A més, en aquest document s’estableixen les bases del funcionament dels òrgans del club, com poden ser la junta directiva i el seu funcionament, els voluntaris i la seva col·laboració en tasques d’organització del club, el funcionament de l’assemblea o el vot de censura. Així mateix, els estatuts també tracten la figura dels socis, la seva tipologia, els seus drets i deures respecte al club i el règim disciplinari que han de complir.

En aquest sentit, és important que tots els clubs i entitats esportives tinguin els seus estatuts adequats a la normativa actual, que és el Decret 55/2012, de 29 de maig, de les Entitats Esportives de Catalunya, i que estiguin registrats al Registre d’Entitats Esportives de Catalunya. Així doncs, tots els clubs que encara no hagin modificat els seus estatuts i no els hagin adaptat a la normativa vigent posteriorment a la data d’entrada en vigor del decret, cal que ho facin per tal de tenir els seus estatuts legalitzats.

Per modificar els estatuts, el procediment a seguir és simple. En primer lloc, cal convocar l’assemblea general, amb la meitat dels socis de ple dret assistents a la mateixa presents. A la convocatòria d’aquesta assemblea general s’ha d’expressar de forma clara quins articles dels estatuts es volen modificar, afegir o suprimir. En cas que sigui la totalitat dels estatuts també cal expressar-ho a la convocatòria. Acte seguit, ja a l’assemblea, s’aprovarà la modificació per majoria simple en primera convocatòria, o bé per majoria de 2/3 en segona convocatòria. Finalment, una vegada aprovada aquesta modificació, els estatuts nous s’hauran d’inscriure al Registre d’Entitats Esportives de Catalunya.

Coneixeu quines declaracions fiscals es presenten un cop l’any?

By | Fiscalitat, General

Com ja havíem explicat anteriorment (consulteu la notícia aquí), hi ha declaracions fiscals que es presenten trimestralment; en aquesta ocasió parlarem de les que es presenten amb periodicitat anual.

Són aquelles que es presenten un cop a l’any. En el cas que hagueu presentat anteriorment les declaracions trimestrals relacionades, parlarem de resums anuals i serà obligatòria la seva presentació, aquests es presentaran recollint la informació declarada prèviament en els models trimestrals al llarg de l’any i afegint altres dades.

Aquests resums anuals es presenten entre l’1 i el 30 de gener de l’any següent a l’exercici finalitzat, i són:

 • Model 390per al resum anual de l’IVA (models 303)
 • Model 190per al resum anual de retencions sobre rendiments de treball, activitats professionals i altres (models 111)
 • Model 180per al resum anual de retencions sobre rendiments d’arrendaments o lloguers (models 115)
 • Model 193per al resum anual de retencions sobre interessos de préstecs i similars (models 123)
 • Model 296per al resum anual de retencions o altres retribucions a No Residents (models 216)

Un altra declaració, en aquest cas informativa, amb periodicitat anual és el model 347, anomenada declaració informativa d’operacions amb tercers (subvencions, proveïdors i/o clients) superiors a 3.005,06 €. Fins ara es presentava al mes de febrer de l’any següent al de les operacions a declarar però,  a partir de l’exercici 2018, es presentarà al mes de gener.

Un altra possible declaració és la de l’Impost de Societats (model 200). En el cas d’aquelles entitats esportives que estiguin obligades a presentar-lo, el termini per fer-ho serà entre els dies 1 i 25 del mes posterior als sis mesos des de la data de finalització de l’exercici fiscal, és a dir, si un club finalitza el seu exercici econòmic el 31 de desembre (el més habitual en els clubs esportius), presentarà el model 200 entre l’1 i el 25 de juliol de l’any següent, ara bé, si el seu exercici econòmic finalitza el 31 d’agost, l’haurà de presentar entre l’1 i el 25 de març també de l’any següent.

Si necessiteu ajuda o teniu cap dubte respecte d’aquesta o altres obligacions fiscals, no dubteu a contactar amb nosaltres a https://oficinaclubs.cat/oficines/

 

declaracions anuals

Jornades formatives amb l’Oficina de clubs

By | General

Un dels serveis que s’ofereix des de l’Oficina és la possibilitat de realitzar tallers per als clubs esportius, i en diferents parts del territori. Des del setembre i fins a finals d’any, i sempre amb la col·laboració dels ajuntaments, clubs esportius de les capitals de comarca i voltants, van rebre un taller sobre la gestió d’entitats esportives. Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Balaguer, Almenar, la Seu d’Urgell, Tremp, el Pont de Suert, Vielha i Lleida, van ser les poblacions escollides per portar a terme aquestes jornades tècniques. Des de l’Oficina volem agrair a tots els ajuntaments que van facilitar espais, així com la difusió que van fer pel seu territori perquè arribés la informació a tots els clubs de la zona.

Entrat ja el 2018, i abans de finalitzar la present temporada, des de l’Oficina es vol fer una segona ronda de tallers pel territori amb un clar objectiu, ser més intencionals en les formacions. Cada territori, per la seva tipologia de clubs, tindrà unes inquietuds específiques, i des de l’Oficina volem ajustar-nos a cada petició. És per això que animem als clubs a dir la seva i que ens transmetin qualsevol consulta perquè puguem recollir la màxima informació possible, i així poder preparar diferents jornades.

 

Jornades formatives entitats esportives

Coneixeu quines són les obligacions fiscals que té el vostre club o entitat esportiva trimestralment?

By | General

Cada entitat o club esportiu, en funció de les seves circumstàncies específiques, tindrà l’obligació de presentar unes o altres declaracions d’impostos. En aquesta ocasió us parlarem de quines són les possibles obligacions trimestrals que podeu tenir.

A continuació us fem una enumeració de les possibles declaracions d’impostos que podeu estar obligats a presentar:

 • L‘IVA (model 303), en el cas que feu venda de material o roba, loteria, publicitat, l’haureu de presentar.
 • En alguns casos, també cal presentar trimestralment declaracions informatives de les operacions de compres o vendes de béns i/o serveis efectuades entre entitats o empreses subjectes a IVA que estiguin inscrites al Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda (model 349).
 • L’ingrés de les retencions de l’IRPF efectuades sobre pagaments fets en concepte de sous, retribucions a col·laboradors/es i professionals autònoms (model 111).
 • Les retencions de l’IRPF o de l’Impost de Societats sobre pagaments fets en concepte de lloguers d’immobles (model 115).
 • Les retencions de l’IRPF o de l’Impost de Societats sobre pagaments d’interessos de préstecs o d’altres rendiments sobre el capital (model 123).
 • Les retencions sobre pagament d’imports a determinades persones físiques, empreses o entitats considerades No Residents a Espanya a efectes fiscals (model 216).

Aquestes declaracions es presenten per als quatre trimestres que té un exercici, els tres primers trimestres de l’any des del dia 1 fins al 20 del mes posterior de finalitzar el trimestre; o sigui, els mesos d’abril, juliol i octubre. El quart trimestre, en canvi, els models d’IRPF es mantenen de l’1 al 20 de gener, però respecte de l’IVA i del model 349, el termini és entre l’1 i el 30 de gener.

Si necessiteu ajuda o teniu cap dubte respecte aquesta o altres obligacions fiscals, no dubteu a contactar amb nosaltres a  info@oficinadeclubs.cat

 

obligacions fiscals

El Fairplay com a valor essencial en la formació

By | General

La gran majoria de clubs i entitats esportives fonamenten la seva estructura en la formació de joves esportistes d’edats molt baixes fins a adolescents. Aquest fet comporta que s’estigui formant i educant esportistes d’un ampli ventall d’edats als quals no només se’ls ha d’ensenyar a practicar l’esport que hagin triat, sinó que també se’ls ha d’ensenyar una sèrie de valors que els ajudaran a créixer com a persona i els acompanyaran durant la resta de la seva vida, ja sigui en l’àmbit esportiu com en el personal o professional.

Quan es parla de valors en l’esport se sol parlar de companyonia, sacrifici, perseverança, respecte i molts altres, però no es parla prou del Fairplay. Aquest valor és essencial perquè els joves esportistes entenguin què és la competitivitat en igualtat de condicions, què és el joc net o quines són les accions antiesportives que cal eradicar dels terrenys de joc perquè la pràctica d’un esport sigui el màxim de justa.

Una anècdota que ens fa veure la importància del Fairplay és el que va succeir el passat 20 de gener al partit de futbol de categoria infantil entre el C.E. Banyoles i l’A.E. Sant Gregori. L’A.E. Sant Gregori visitava Banyoles amb baixes a la seva plantilla i, després d’intentar canviar la data del partit sense èxit per falta de disponibilitat de camp, es van haver de presentar amb 11 jugadors, sense cap jugador suplent. Corria el minut 10 de partit amb un 1-0 favorable al C.E. Banyoles quan en una acció fortuïta, un jugador de l’A.E. Sant Gregori es va trencar el canell, havent d’abandonar el recinte en ambulància. Vista la situació, els dos entrenadors i l’àrbitre van acordar suspendre el partit i que es pogués disputar un altre dia amb igualtat de condicions. Arran d’aquesta decisió, l’A.E. Sant Gregori ha publicat una notícia agraint l’actuació del C.E. Banyoles a les seves xarxes socials i destacant l’esportivitat i el Fairplay en el futbol formatiu.

Cal tenir present que la gran majoria de clubs i entitats esportives tenen una tasca de formació i educació molt important, on moltes vegades s’ha de tenir més en compte el que es transmet amb les accions dels seus formadors per davant dels resultats numèrics. Accions de fair play i esportivitat ajuden als joves esportistes a valorar i respectar l’entorn, els rivals o els companys, així com a reflexionar sobre com cal actuar en determinades situacions.

Des de l’Oficina d’atenció als Clubs felicitem el C.E. Banyoles i l’A.E. Sant Gregori per la seva actuació i encoratgem a la resta de clubs i entitats esportives a fomentar el Fairplay.

La igualtat en l’esport: com corregir els desequilibris existents entre dones i homes en l’àmbit esportiu

By | General

És evident com els avenços socials han afavorit el creixement de la dona en tots els àmbits, però tot i l’aparent igualtat d’oportunitats que existeixen entre homes i dones, encara podem apreciar diferents obstacles que dificulten la igualtat efectiva. L’esport, que ja és una activitat integrada de ple a la nostra societat, no és aliè a aquesta realitat.

Des de fa tres anys, el Programa Dones i Esport que ha elaborat la Secretaria General de l’Esport (SGE), amb la col·laboració de l’Institut Català de Dones (ICD), treballa perquè les administracions públiques, institucions i entitats de la societat civil amb vincles en l’àmbit esportiu treballin amb la voluntat de crear la plena igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Això es crea mitjançant l’increment de la visualització i valoració de les fites aconseguides per les dones en el món de l’esport.

igualtat dona

Aplicat a l’àmbit de les entitats esportives, de forma creixent els clubs estan bolcant més esforços en l’esport practicat per dones. Tot i que segueix sent majoritària la presència d’equips masculins, els femenins estan obtenint més ressò mediàtic en les seva pràctica esportiva, i encara més quan assoleixen fites en la competició.

Els principals recursos que poden utilitzar les entitats esportives són els següents:

 • Preveure la perspectiva de gènere en les activitats de desenvolupament de la modalitat esportiva a l’entitat, per tal de garantir la plena igualtat d’oportunitats per a la seva pràctica.
 • Preveure la igualtat d’oportunitats en l’accés a la gestió administrativa de l’entitat, així com en els seus òrgans de govern i representació.
 • Fomentar la utilització d’eines coeducatives en l’àmbit formatiu.
 • Incorporar la pràctica conjunta d’activitats entre dones i homes a l’entitat, que fomentin sinergies entre els diferents equips.

Des de l’Oficina d’atenció als Clubs oferim tot tipus d’assessorament i ajuda en les polítiques d’igualtat i la seva adaptació a les entitats esportives. Demana cita aquí.

L’ús de les TIC en els clubs esportius

By | General

En una societat on molta informació ja navega per Internet, cal preguntar-se quin paper poden jugar els clubs esportius en aquest tema, i com poden utilitzar aquesta eina.

Existeixen diferents maneres de fer ús de les TIC i, des de les oficines, us plantegem diverses vies.

Avui dia hi ha diferents aplicacions que es poden utilitzar en el món de l’esport (sense la necessitat de ser un club de dimensions elevades) i que serveixen per compartir informació amb les famílies, utilitzar diferents eines per ajudar a treballar competències personals dels esportistes i, fins i tot, per conèixer el grau de fatiga dels nens i nenes i com això pot afectar les lesions. Aplicacions senzilles que recullen tota aquesta informació i que mitjançant preguntes curtes i fàcils de respondre, o en format videojoc, ajuden a recopilar dades sobre els i les esportistes.

L’ús d’un portal, blog o bústia de consultes i reclamacions, per tal que les famílies o usuaris del club esportiu puguin fer arribar les seves inquietuds, inclús des de l’anonimat. A més, des del club es poden utilitzar diferents pàgines web per tal de crear un espai privat entre família i club i compartir allà diferent informació sobre el nen o nena: comentaris sobre les sessions d’entrenament i/o partits, dubtes, etc.

Tenir una pàgina web actualitzada i de fàcil comprensió pot ajudar a ser un club més atractiu. Compartir quines activitats es fan, les novetats que s’introdueixen, entrevistes, fotos, vídeos… l’ús de les pàgines web és una bona manera de presentar el club a les xarxes socials.

informació compartida

Demà 1 de febrer s’inicia el termini de presentació del model 347

By | General

Tots aquells clubs i entitats esportives el volum de negocis dels quals, amb altres persones físiques o jurídiques, hagi superat els 3.005,06 euros durant l’exercici 2017 estaran obligats a presentar, a partir de demà 1 de febrer i fins al 28 de febrer, el model 347, incloent-hi la declaració de totes les subvencions cobrades durant l’exercici 2017 que superin el citat import.

Les compres i vendes es declararan en el trimestre que correspongui a la data de la factura, o si presenten IVA, en el trimestre que s’hagi inclòs a la declaració de l’impost. En el cas de les subvencions, es declararà en el trimestre que hagin estat pagades per les Administracions Públiques.

Les entitats que no disposin de certificat digital propi, caldrà que el presentin amb la signatura d’un professional autoritzat, ja que no es pot presentar el model 347 sense l’esmentat certificat.

Us informen que el passat 18 de novembre de 2017 es va publicar en el BOE l’Ordre HFP/1106/2017, de 16 de novembre on es modifica el termini de presentació d’aquest model per a l’exercici 2018, aquest es presentarà al mes de gener del 2019 i no al febrer com s’ha fet fins ara.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres https://oficinaclubs.cat/oficines/

 

Quines fotografies de menors podeu penjar a les vostres xarxes socials?

By | General

És habitual que clubs i entitats esportives pengeu a totes les vostres xarxes socials i web fotografies dels partits, tornejos o competicions al llarg de la temporada; ara bé, recolliu sempre el consentiment al dret d’imatge per poder publicar-les?

Si la resposta és negativa, sapigueu que sempre que vulgueu penjar fotografies on surtin menors d’edat o adults, haureu de recollir el seu consentiment per ells mateixos, en el cas dels adults, i en el cas dels menors de 14 anys (a Espanya), per part dels seus pares o tutors, com així ho estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell de 27 d’abril de 2016, que té prevista la seva entrada en vigor el pròxim 25 de maig de 2018.

Ara bé, què passa quan els pares estan separats? És necessari recollir el consentiment d’ambdós progenitors? El que diu la llei és que hauran de donar aquest consentiment els titulars de la pàtria potestat, que, llevat d’alguns casos excepcionals, habitualment la tindran tots dos progenitors, i que segons l’article 156 del Codi Civil, la pàtria potestat l’exerciran els dos progenitors o, en el seu defecte, si es demana només a un progenitor, serà necessari el consentiment de forma expressa o tàcita de l’altre progenitor.

En aquest sentit, la jurisprudència ha aclarit aquest punt afegint que sempre s’haurà de demanar consentiment a l’altre progenitor, i que en cas d’oposició o desacord, aquest podrà anar per la via judicial. Per tant, el més recomanable per a les entitats i clubs esportius és que tinguin per escrit el consentiment d’ambdós.

Siguin menors o adults, si no es cedeix de manera expressa i per escrit el consentiment a publicar imatges no podreu distribuir-les per cap mitjà, digital o imprès; l’opció que tindreu serà la de pixelar la seva cara, per tal de no ser identificable.

Un altre aspecte a tenir en compte és posar el nom i cognoms de les persones que figuren a les imatges mitjançant etiquetes; és millor que sigui la mateixa persona qui decideixi si vol etiquetar-se en aquella imatge.

En qualsevol cas, sempre que dubteu si podeu penjar-la o no, millor no fer-ho.

Per ampliar aquesta i altra informació, no dubteu a contactar amb l’Oficina d’atenció als Clubs del vostre territori https://oficinaclubs.cat/oficines/.

 

fotografies menors

La germanor a l’handbol català, un repte de l’Handbol Escola Pia de Granollers

By | General

L’equip d’Handbol de l’AEE Escola Pia de Granollers va iniciar la temporada 2017-18 amb el repte de crear germanor entre els equips de la categoria 3a Catalana Sènior d’Handbol. És per això que van decidir apropar el tercer temps a l’handbol.

El tercer temps és un espai de germanor postpartit, natural de l’esport del Rugbi des de les categories inferiors fins a les professionals, en què els equips contrincants es troben al final del partit en un espai on l’equip local els prepara un refrigeri.

En paraules del responsable de la iniciativa, i jugador de l’equip granollerí, Bernat Levit Oliver: “Volíem aconseguir dur l’esport més enllà, i per això vam proposar fer el tercer temps. Des de l’inici tot l’equip es va implicar i ara podem dir que tenim bona relació amb molts equips. Durant el partit tots volem guanyar, igual que els nostres rivals, però un cop finalitzat hem viscut moments molt divertits comentant les jugades i les accions més divertides al tercer temps”.

Fruit d’això, en aquests primers mesos de competició, molts dels clubs que s’han enfrontat a l’equip al Pavelló Congost de Granollers han destacat la iniciativa molt positivament, agraint la seva organització i sent partícips de la germanor que genera.

Així mateix, destaca l’impulsor de la iniciativa que “el nostre repte és que això s’encomani a la resta d’equips, no només de la nostra categoria, i així es pugui crear una ambient d’esportivitat i germanor entre tots els jugadors fora del 40×20”.

Des de l’Oficina d’atenció als Clubs defensem la gestió professional de les entitats esportives des de l’apartat jurídic com també des de l’emocional. És per això que els valors que representen l’esport, com la germanor amb el contrincant, fan créixer el teixit esportiu del país.