Category

General

La presència d’actes de violència a l’esport

By | General

La violència a l’esport és un fenomen creixent que cada vegada apareix amb més freqüència a l’esport. Trobem que pot aparèixer de diferents formes (agressions verbals, físiques, exhibició de pancartes que incitin a la violència), i en diferents entorns (dintre del recinte esportiu, a la graderia o el mateix terreny de joc). A la vegada, podem veure com els fets de violència succeeixen en l’esport espectacle, amb més seguidors globals i també en aquells esports no tant seguits per els mitjans de comunicació, però a la vegada on hi participen més esportistes menors d’edat. Aquests últims són especialment vulnerables donat que els clubs i entitats esportives han de vetllar per què les categories en desenvolupament no rebin el missatge de que la violència en l’esport és un fet normal.

És per això que les entitats esportives han de fer una pla de detecció de violència en els seus recintes i aplicar els diferents recursos dels que disposa per conscienciar a totes les persones que intervenen en l’esport a rebutjar aquestes manifestacions violentes. Això es pot realitzar fent campanyes d’acció en contra de la violència per els propis esportistes, així com fent actes de rebuig amb els espectadors del esdeveniment esportiu com a destinataris.

A Catalunya la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya s’encarrega, per la facultat que li atorga la Llei Catalana de l’Esport, de promoure i divulgar accions de prevenció i campanyes de col·laboració ciutadana en contra de la violència.

L’equip tècnic dins d’un club esportiu

By | General

Quin perfil de tècnic o tècnica vol tenir el club? Quina formació es vol que tinguin? Com se’ls pot ajudar a seguir formant-se i créixer dins del club? Es coneix la manera de treballar que tenen tots els tècnics i tècniques del club?

La realitat és que el personal tècnic és una part molt important del projecte esportiu d’un club. Són qui dirigeixen les sessions d’entrenament i de competició d’esportistes, els quals han confiat la seva formació esportiva al club. Per tant, i essent coneixedors d’això, definir quin tipus de personal tècnic necessita el club, depenent dels objectius que es marqui l’entitat, passa a ser una funció principal de la direcció esportiva i de la junta directiva del club. El personal tècnic implementa el projecte esportiu que prèviament s’ha explicat a esportistes per tal de convèncer-los perquè s’inscriguin al club. Per això, han de conèixer a la perfecció quina és la manera que el club vol treballar i, sobretot, tenir les competències per portar-ho a terme. En conseqüència, serà important, també, consensuar quina formació acadèmica han de tenir (formació específica de l’esport en concret, carrera universitària en el món de l’educació, etc). Una vegada més, els objectius del club ajudaran a definir aquest punt.

Un cop es té clar el perfil del professional i la seva formació, cal seguir formant? És una altra qüestió que es pot plantejar internament el club. Es vol invertir en formació de tècnics, tot i saber que en un futur no gaire llunyà poden marxar, o es prefereix confiar aquesta formació continuada a la voluntat de cada tècnic o tècnica? També es poden organitzar jornades internament sobre diferents aspectes: direcció d’equips, direcció esportiva, coaching, lideratge, tàctica i tècnica… inclús es pot parlar amb ponents perquè intervinguin en una part de la jornada. A més, i independentment del nombre de persones que formen el cos tècnic del club, es pot arribar a crear una escola d’entrenadors interna, on poden intercanviar opinions i diferents maneres d’afrontar els conflictes. Per tant, des del club, es pot facilitar que es produeixin aquests intercanvis de coneixement. En qualsevol cas, una vegada més, són aspectes que el club pot definir.

Com a últim punt, un cop queda definit el perfil de tècnic o tècnica del club i si es vol o no invertir en formació, cal saber si aquest cos tècnic està implementant el projecte esportiu tal com es vol. És per això que saber com dissenyen les sessions, com dirigeixen les tasques, com condueixen el grup, és també important perquè el projecte esportiu del club no perdi credibilitat.

 

equip tècnic

 

Comença la nova temporada!

By | General

A partir d’aquest mes de setembre i fins a finals d’any, l’Oficina d’atenció als Clubs presenta la nova programació de les diferents activitats que es duran a terme arreu del territori per a totes les entitats i clubs esportius.

Volem “Arribar més lluny”, i és per això que posem a la vostra disposició de manera totalment gratuïta noves eines i facilitats perquè professionalitzeu encara més el vostre club; així doncs, al llarg d’aquest trimestre es realitzaran diferents jornades tècniques per a la gestió de les vostres entitats i clubs esportius a les diferents capitals de comarca, el contingut de les quals serà l’actualització i revisió de la normativa vigent, les obligacions fiscals i laborals que té una entitat o club esportiu, així com diferents aspectes en matèria de gestió esportiva.

Barcelona

 • 27/09/2017 Sabadell
 • 09/10/2017 Granollers
 • 09/10/2017 Sabadell
 • 19/10/2017 Vic
 • 23/10/2017 Igualada
 • 06/10/2017 Arenys
 • 13/11/2017 Barcelona (oficina)

Girona

 • 14/09/2017 Figueres
 • 28/09/2017 Banyoles
 • 05/10/2017 La Bisbal de l’Empordà
 • 19/10/2017 Olot
 • 09/11/2017 Santa Coloma de Farners
 • 14/12/2017 Girona

Lleida i Pirineu

 • 25/09/2017 Balaguer
 • 27/09/2017 La Seu d’Urgell
 • 02/10/2017 Tàrrega
 • 04/10/2017 Lleida
 • 09/10/2017 Mollerussa
 • 18/10/2017 Vielha
 • 23/10/2017 Tremp
 • 25/10/2017 Pont de Suert
 • 19/11/2017 Almenar

Terres de l'Ebre

 • 19/10/2017 Amposta (Laboral)
 • 26/10/2017 Amposta (Laboral)
 • 09/11/2017 Gandesa (Laboral)
 • 16/11/2017 Amposta (Actualització jurídica)
 • 23/11/2017 Amposta (Actualització jurídica)
 • 30/11/2017 Móra d’Ebre (Actualització jurídica)

Continuarem amb un programa de formació per a dirigents esportius,  amb l’objectiu de donar una formació més específica i professional a les juntes directives dels clubs i entitats del territori català.

Per últim, i com a cloenda de l’any, us convidem a la caminada popular on reunirem el major nombre de clubs i entitats esportives de Catalunya, per gaudir plegats d’una jornada festiva, saludable i esportiva.

 

Les relacions laborals als clubs i entitats esportives

By | General

Els clubs o entitats esportives tenen la consideració d’empresaris respecte dels jugadors professionals que integren el club o l’entitat, i l’implicarà assumir les obligacions que d’això se’n derivin.

Per poder participar en les competicions esportives oficials d’àmbit estatal, els clubs o societats anònimes deuran acreditar el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

En el cas que, per la situació particular de cada entrenador, monitor o esportista, el club hagi de procedir a la contractació, les relacions laborals es regularan amb el Règim Especial d’Esportistes Professionals o bé com a Relacions Laborals Ordinàries. En el cas de relacions laborals ordinàries, les tipologies de contractes, a mode enunciatiu, podran ser:

 • Contracte indefinit.
 • Contracte indefinit de fixos discontinus.
 • Contracte acollit al programa de Foment d’Ocupació i incentius a la contractació.
 • Contracte indefinit per a treballadors amb discapacitat.
 • Contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors.
 • Contracte per a la formació i l’aprenentatge.
 • Contracte en pràctiques.
 • Contracte d’obra o servei determinat.
 • Contracte eventual per circumstàncies de la producció
 • Contracte d’interinitat.
 • Contracte a temps parcial.

Sigui quina sigui la dedicació diària, setmanal, mensual, tant si és a temps complert com a temps parcial, existeix una modalitat de contractació que s’adapta a cada cas.

Per a més informació, podeu contactar amb Oficina d’atenció al club del vostre territori.

El treball per competències en els clubs esportius

By | General

Des de fa relativament poc temps, es va realitzar un nou plantejament del currículum escolar, orientat a l’adquisició de competències.

Amb aquest canvi, la finalitat de l’educació d’avui dia, és aconseguir que els nois i noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament en una societat plural, diversa i en canvi continu. En aquest sentit, un currículum per competències significa ensenyar per aprendre i seguir aprenent al llarg de la vida.
Aquesta proposta es vincula amb la concepció constructivista de l’aprenentatge, d’acord amb la qual aprendre consisteix a integrar i relacionar noves informacions amb els coneixements preexistents per tal que el coneixement sigui significatiu i aplicable.
Arribats a aquest punt, ja són alguns clubs esportius de Catalunya el Projecte Esportiu de Club (PEC)  dels quals està basat en un treball per competències. Sobretot, aquells clubs d’esports col·lectius i que compten, entre la seva massa social, amb nens i nenes que formen part de les seves categories d’iniciació. El PEC d’aquests clubs recull les competències a treballar i les justifica.
En definitiva, tal com diuen els experts, el treball per competències garanteix que el nen o nena es pugui adaptar a les diferents situacions. És per això que els clubs que treballen amb aquesta finalitat educativa, garanteixen als nens i nenes del seu club que, si segueixen el procés ensenyament-aprenentatge que plantegen, seran capaços d’utilitzar els seus coneixements i habilitats, de l’esport en concret que practiquin, en diferents contextos i situacions del mateix esport. Per tant, ensenyar a comprendre les diferents situacions de joc que pot plantejar el mateix esport i a reflexionar sobre el que està passant i escollir la millor opció, són aspectes que estan presents en les sessions d’entrenament d’aquests clubs.
Tant els clubs que tenen un PEC basat en el treball per competències com aquells que tenen PEC amb finalitats educatives, però enfocades des d’una altra visió, són clubs que defensen que l’esport no es port destriar de l’educació, sobretot quan es tracta de categories d’iniciació.

treball per competències

Psicologia de l’esport

By | General

Durant els mesos de maig i juny l’Oficina d’atenció als Clubs ha realitzat un taller de Psicologia de l’Esport a càrrec de la Sra. Eva Collell, psicòloga esportiva.

Aquests tallers han sigut una introducció a noves temàtiques i projectes que s’estan desenvolupant des de l’Oficina d’atenció als Clubs i que de moment han tingut una resposta molt positiva per part dels clubs assistents, els quals han tingut una elevada i activa participació.

Cada cop els clubs es preocupen més per la formació dels seus tècnics i directius, i des de l’Oficina d’atenció als Clubs volem contribuir en aquest aspecte. En aquesta ocasió, el tema principal va ser la gestió de la psicologia esportiva als clubs, quines tres etapes es diferencien i com actuar en cada una d’elles. L’entrenament cos-ment no s’afronta de la mateixa manera en l’etapa d’iniciació, tecnificació o rendiment, on la variable principal és l’edat de l’esportista. En definitiva, es van tractar factors psicològics com la pressió de l’entorn, el fracàs i la superació, i també els pensaments que té l’esportista abans i després de la competició.

Una sessió dinàmica on els assistents van poder explicar casos reals i conèixer quines solucions es donen des de la psicologia esportiva per afrontar amb èxit tots els problemes que poden tenir els esportistes al llarg de la seva carrera.

Van sorgir debats molt interessants de les experiències personals de cada club; discussió en positiu que va fer que les diferents disciplines esportives prenguessin consciència de la importància de la figura d’un psicòleg esportiu en un club.

 

psicologia de l'esport

Està cobert el vostre club o entitat esportiva per una assegurança de responsabilitat civil?

By | General

La pòlissa de responsabilitat civil és l’assegurança que cobreix el vostre club o entitat esportiva enfront de possibles danys eventuals que es puguin ocasionar als usuaris, als practicants o a qualsevol altra persona, com a conseqüència de les condicions de les instal·lacions o de l’activitat esportiva.
responsabilitat civil clubs i entitats esportives

La Llei de l’Esport (Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol) estableix en el seu article 62.3 que les entitats sense ànim de lucre, entre d’altres, “han de subscriure un contracte d’assegurança de responsabilitat civil“, per tant, es desprèn de la norma l’obligatorietat dels clubs i entitats esportives a tenir una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys a tercers, i d’altra banda també estableix l’obligació d’una cobertura d’accidents per a la pràctica esportiva.

Respecte a l’assegurança de responsabilitat civil, la norma també estableix les xifres mínimes que haurà de cobrir, el capital mínim per sinistre haurà de ser 600.000,00 euros i per víctima 150.000,00 euros.

Cal afegir que quan les activitats del club o entitat esportiva es facin en un centre públic d’educació infantil, primària, d’educació secundària obligatòria i post obligatòria, i quan aquestes activitats es facin en horari escolar, temps lectiu i interlectiu de migdia, així com períodes anteriors i posteriors a l’horari lectiu, tindran un capital superior respecte al mínim per sinistre; en aquest cas haurà de ser d’1.200.000 euros i es mantenen els 150.000 euros per víctima.

Més enllà dels capitals mínims, en funció de l’activitat que fa el vostre club haureu de decidir quines garanties teniu cobertes amb la vostra pòlissa de responsabilitat civil. Existeixen, entre altres, les garanties d’explotació, d’accidents de treball, la immobiliària, la locativa, la subsidiària, la creuada, etc.

Per ampliar aquesta i altra informació respectiva a la normativa en matèria d’assegurances no dubteu en contactar amb la vostra oficina aquí.

 

 

 

 

 

La responsabilitat penal en els clubs i entitats esportives

By | General

Els clubs i entitats esportives són associacions d’àmbit esportiu que tenen la consideració de persona jurídica i, per tant, són susceptibles d’incórrer en responsabilitat penal.

Aquesta pot succeir en diferents delictes, més comuns per a persones físiques, com els de naturalesa econòmica. No obstant això, trobem que dins dels delictes de corrupció en els negocis, està previst un tipus especial en l’àmbit esportiu, establert en l’art. 286 bis del Codi Penal:

El que disposa aquest article és aplicable, en els seus respectius casos, als directius,  administradors, empleats o col·laboradors d’una entitat esportiva, sigui quina sigui la forma jurídica d’aquesta, així com als esportistes, àrbitres o jutges, respecte de les conductes que tinguin per finalitat predeterminar o alterar de manera deliberada i fraudulenta el resultat d’una prova, partit o competició d’especial rellevància econòmica o esportiva”.

“A aquests efectes, es considerarà competició d’especial rellevància econòmica aquella que a la major part dels participants en la mateixa, percebin qualsevol tipus de retribució, compensació o ingrés econòmic per la seva participació en l’activitat; i competició esportiva d’especial rellevància esportiva, la que sigui qualificada al calendari esportiu anual aprovat per la federació esportiva corresponent com a competició oficial de la màxima categoria de la modalitat, especialitat o disciplina de què es tracti”.

Per tant, veiem com el delicte de corrupció en l’esport preveu els oferiments a les persones que puguin determinar el resultat d’una competició esportiva de rellevància, sense especificar, de moment, en la mateixa llei, si es refereix a les anomenades ‘primes a tercers’, en el cas d’incitar a la victòria d’un en perjudici d’un altre, o de l’oferiment per deixar-se vèncer en la mateixa competició.

Properament, podreu trobar més informació sobre la responsabilitat penal en els clubs i entitats esportives en futurs articles, així com a la web de l’Oficina d’atenció als Clubs.

 

responsabilitat penal corrupció de negocis

Activitats d’educació en el lleure amb menors de 18 anys

By | General

Novetats del DECRET 267/2016, de 5 de juliol.

La Generalitat de Catalunya, des de l’any 1985, regula i exerceix el control sobre les activitats d’educació en el lleure a Catalunya per tal de garantir-ne la qualitat i la seguretat. En aquest sentit, i tenint en compte que actualment la norma amb rang reglamentari que regula aquesta matèria és el Decret 137/2003 i que compta amb més de deu anys de vigència, s’aprova un nou decret que introdueix millores operatives fruit de l’experiència assolida.

En relació amb l’àmbit d’aplicació, aquest nou Decret inclou qualsevol de les activitats organitzades que es duguin a terme amb menors de 18 anys fora de l’àmbit familiar i de les competències del Departament d’Ensenyament, sigui quin sigui el moviment, l’associació, l’entitat, la institució, l’administració, l’empresa privada o la persona física que l’organitzi.

activitats lleure

Aquest nou Decret preveu tres nous tipus d’activitat: els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives, que han de complir els mateixos requisits que les activitats d’educació en el lleure excepte pel que fa a les titulacions exigides, que són les pròpies de l’àmbit esportiu. Així mateix, en aquests casos l’interlocutor principal és el Consell Català de l’Esport.

Mitjançant aquest Decret també s’adapten les ràtios que afecten l’equip de dirigents de les activitats, de manera que s’incrementa la ràtio en els grups on participen menors de 3 anys a un dirigent titulat per cada vuit participants per tal d’adequar-se a les necessitats específiques d’aquests infants i, també es garanteix un mínim de dues persones dirigents en tots els grups si els participants són menors de 16 anys per evitar que, davant qualsevol incidència de la persona dirigent, els participants es quedin sols. En canvi, l’increment d’una persona dirigent més per cada desena de participants es flexibilitza de manera que, en els grups de 25 o més participants, passa a ser obligatori a partir de fraccions de quatre. Aquesta flexibilització es compensa amb l’increment del percentatge de dirigents que han d’estar titulats, amb la finalitat de reforçar el nombre de dirigents que tenen formació especialitzada.

També s’incorpora la figura de personal de suport logístic, per tal de diferenciar-lo clarament de l’equip de dirigents i establir l’obligatorietat de ser major d’edat, si bé s’admet la possibilitat que part del personal de suport logístic tingui entre 16 i 18 anys sempre que siguin 2 anys més grans que el més gran dels participants, que no superin en nombre el 10% dels participants i fins a un màxim de 5, i hi hagi algun altre membre de l’equip de suport logístic major d’edat.

Tota la informació d’aquesta notícia ha estat extreta del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, on es pot consultar la totalitat dels articles corresponents a aquest Decret, així com, informació més detallada sobre aquest contingut.

L’Oficina d’atenció als Clubs en esdeveniments esportius

By | General

L’Oficina d’atenció als Clubs col·labora en esdeveniments esportius arreu del territori per donar-se a conèixer.

Un dels principals objectius de l’Oficina d’atenció als Clubs és donar-se a conèixer al màxim nombre de clubs i entitats esportives arreu del territori català, motiu pel qual la presència en esdeveniments esportius és clau perquè més gent conegui què és l’Oficina, quins serveis dóna i on estan situades les diferents delegacions.

Amb aquesta premissa, l’equip de treball de l’Oficina ha identificat els esdeveniments esportius d’assistència massiva o de major interès per als clubs per buscar diverses maneres de participar-hi amb l’objectiu de donar-se a conèixer. En alguns casos, l’Oficina ha pactat amb l’organització l’accés a la zona on es desenvolupa l’activitat esportiva per deixar díptics informatius sobre els serveis que ofereix en punts de màxima afluència de gent. Un exemple d’aquest cas és la contrarellotge de la Volta Ciclista a Catalunya celebrada a Banyoles, on l’Oficina d’atenció als Clubs de Girona va repartir díptics als participants i assistents explicant els serveis de l’Oficina.

oficina de clubs-esdeveniments esportius-tennis-ciclisme

D’altra banda, també s’han fet xerrades informatives sobre el funcionament de l’Oficina d’atenció als Clubs en grans esdeveniments esportius, com per exemple el Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeu Comte de Godó de tennis, on l’Oficina d’atenció als Clubs de Barcelona va disposar d’un espai en el qual es van realitzar diverses exposicions dels serveis de l’Oficina a diferents clubs i entitats esportives que havien acudit a l’esdeveniment.

També de forma periòdica, l’Oficina d’atenció als Clubs està present en les diverses Fires de l’Esport que se celebren arreu de Catalunya, amb un espai fix on es duen a terme sessions informatives per a entitats i on aquestes poden fer consultes sobre l’activitat de l’Oficina. Una de les fires amb major afluència de públic va ser la Fira de l’Esport de Lleida, on va ser present l’Oficina d’atenció als Clubs de Tarragona per assessorar a tots els clubs i entitats esportives que s’apropessin a demanar informació.

En aquest sentit, cal destacar també que està prevista la col·laboració de l’Oficina d’atenció als Clubs en l’organització d’esdeveniments esportius de gran afluència, tals com curses d’atletisme o de ciclisme. Aquesta col·laboració tindrà un doble objectiu: assessorar, d’una banda, els clubs i entitats esportives organitzadores a dur a terme de forma correcta l’activitat i, de l’altra, promocionar els serveis que ofereix l’Oficina per donar-se a conèixer.

Finalment, cal valorar de forma positiva la presència de l’Oficina d’atenció als Clubs en esdeveniments esportius des d’un darrer punt de vista. La majoria de clubs i entitats que han demanat assessorament a l’Oficina, ho han fet després de veure la presència de l’Oficina en esdeveniments esportius.